Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874     DOI: 10.18276/miz.2017.47-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Terytorialny marketing doświadczeń na przykładzie miasta Częstochowa

Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (143-152)
Klasyfikacja JEL: M31
Słowa kluczowe: marketing terytorialny marketing doświadczeń
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Anna Niedzielska
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

Anna Niedzielska
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie specyfiki terytorialnego marketingu doświadczeń na przykładzie konkretnej jednostki samorządu terytorialnego. W artykule założono, że marketing doświadczeń jest niestandardowym, lecz zyskującym na znaczeniu rozwiązaniem wykorzystywanym do budowania relacji jednostek samorządów terytorialnych z interesariuszami, głównie z mieszkańcami. W świetle rozważań teoretycznych przyjęto, że marketing doświadczeń jest elementem strategii marketingowej miasta Częstochowa oraz przedstawiono przykład działań w tym zakresie. Analizę obranej tematyki dopełniają wyniki badania empirycznego dotyczącego wybranych aspektów marketingu doświadczeń w percepcji mieszkańców Częstochowy. Świadczą one przede wszystkim o mało wyrazistym i niejednoznacznym wizerunku miasta oraz umiarkowanym zainteresowaniu programem realizowanym w ramach strategii marketingu doświadczeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chrzan, E. (2011). Charakterystyka marketingu terytorialnego. W: K. Łazorko, A. Niedzielska (red.), Kreowanie wizerunku miejsca w koncepcji marketingu terytorialnego. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
2.Częstochowska Karta Mieszkańca (25.05.2017). Pobrano z: https://karta.czestochowa.pl/.
3.Dziewanowska, K. (2012). Wykorzystanie marketingu doświadczeń na rynku FMCG. Handel Wewnętrzny, 5 (wrzesień‒październik), t. II.
4.Dziewanowska, K. (2013). Nowe oblicze marketingu ‒ koncepcja marketingu doświadczeń. Marketing i Rynek, 1, 16‒24.
5.Kozielski, R. (2016). Przyszłość marketingu – wymiar koncepcyjny, organizacyjny i implementacyjny. Handel Wewnętrzny, 4 (363), 101‒109.
6.Krawiec, W. (2015). Marketing doświadczeń a budowanie interakcji konsumenta w środowisku wirtualnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 117. Ekonomiczne Problemy Usług, 852, 163‒171.
7.Krawiec, W., Szymańska, K. (2016). Marketing doświadczeń w instytucjach teatralnych na przykładzie Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Handel Wewnętrzny, 2 (361), 254‒265.
8.Nasze konkursy facebookowe (25.05.2017). Pobrano z: http://karta.czestochowa.pl/#.
9.Nogieć, J. (2012). Marketing doświadczeń w kreowaniu produktu turystycznego. Handel Wewnętrzny, 5 (wrzesień‒październik), t. II.
10.Świtoński, K. (2016). Pamiętaj o 4P. Dodaj 4E. Marketing w Praktyce, 2.