Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874     DOI: 10.18276/miz.2017.47-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Czynniki endogeniczne gminy jako podstawa rozwoju przestrzeni turystycznej na przykładzie gminy Moryń

Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (59-71)
Klasyfikacja JEL: R58 R11 Q56
Słowa kluczowe: promocja gmina strategia rozwoju potencjał endogeniczny przestrzeń turystyczna
Autorzy: Daniel Szostak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

Abstrakt

W artykule skoncentrowano się wokół zagadnień związanych z kreowaniem i realizacją lokalnej polityki turystycznej opartej na wykorzystaniu potencjału endogenicznego gminy, dzięki czemu można efektywnie realizować ukierunkowany rozwój i promowanie danej przestrzeni turystycznej. Obszarem badawczym objęto gminę Moryń, która w 2015 roku zleciła opracowanie, a następnie wdrożyła Strategię rozwoju gminy Moryń na lata 2016‒2022. Istotną częścią owego dokumentu stało się wprowadzenie w życie ukierunkowanego rozwoju produktów turystycznych i zagospodarowanie zasobów endogenicznych pod kątem zaspokojenia potrzeb lokalnego biznesu turystycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Głąbiński, Z., Szostak, D., Zalewski, T. (2016). Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.pl.
2.Pawlikowska-Piechotka, A. (2013). Planowanie przestrzeni turystycznej. Gdynia: Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne.
3.Pomorze Zachodnie (2017). Pobrano z: www.eregion.wzp.pl
4.Strategia rozwoju gminy Moryń na lata 2016‒2022 (2016). Pobrano z: www.bip.moryn.pl/
5.unzip/moryn_5600/12_09_2016_09_55_11Strategia_MoryA__sierpien_2016-2.pdf.
6.Szostak, D. (2016b). Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie kreowania lokalnej marki turystycznej na przykładzie powiatu gryfińskiego. Marketing i Zarządzanie, 4 (45), 101‒113.
7.Szostak, D. (2016a). Specyfika przestrzenna i infrastrukturalna funkcjonowania rynku usług turystycznych. Marketing i Zarządzanie, 1 (42), 189‒199.