Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 866 PZFiM nr 39
Oddziaływanie rekomendacji blogerów na zamiar dokonania zakupów w internecie u młodych dorosłych

Autorzy: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Słowa kluczowe: zakupy internet rekomendacja młodzi dorośli eWOM blogi
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (109-120)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących wykorzystania rekomendacji blogerów przy podejmowaniu decyzji nabywczych przez osoby w wieku 15–25 lat. Analizie poddano dane z 299 kwestionariuszy wypełnionych przez studentów. Wyniki wykazały, że korzystanie z rekomendacji blogerów zależy od poziomu zaangażowania się czytelników w lekturę bloga. Ponadto ustalono, że postrzeganie przydatności rekomendacji blogerów oddziałuje na postawę wobec zakupów w internecie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bearden W.O., Etzel M.J., Reference group influence on product and brand purchase decisions, „Journal of Consumer Research” 1982, Vol. 9, No. 2.
2.Cheong H.J., Morrison M.A., Consumers’ reliance on product information and recommendations found in UGC, „Journal of Interactive Advertising” 2008, Vol. 8, No. 2.
3.Goldsmith R.E., Horowitz D., Measuring motivations for online opinion seeking, „Journal of Interactive Advertising” 2006, Vol. 6, No. 2.
4.Hsu C.L., Lin J.C.C., Chiang H.S., The effects of blogger recommendations on customers’ online shopping intentions, „Internet Research” 2013, Vol. 23, No. 1.
5.Huang M., Cai F., Tsang A.S.L., Zhou N., Making your online voice loud: the critical role of WOM information, „European Journal of Marketing” 2011, Vol. 45, No. 7.
6.Katz E., Lazarsfeld P.F., Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications, The Free Press, New York 1955.
7.Lepkowska-White E., Are they listening? Designing online recommendations for today's consumers, „Journal of Research in Interactive Marketing” 2013, Vol. 7, Iss. 3.
8.Radziszewska A., Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich, www.pim.wzr.ug.edu.pl/pim/2013_1_1_38.pdf.
9.Sussan F., Gould S., Weisfeld-Spolter S., Location, location, location: the relative roles of virtual location, online Word-Of Mouth (eWOM) and advertising in the new-product adoption process, „Advances in Consumer Research” 2006, Vol. 33, No. 1.
10.Wu W., Lee Y., The effect of blog trustworthiness, product attitude, and blog involvement on purchase intention, „International Journal of Management & Information Systems” 2012, Vol. 16, No. 3.
11.Yilmaz B.S.P., Ozdogan O.N.P., Blogs as a means of information sharing among tourism consumers: the case of Turkey, Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija, Biennial International Congress, Tourism & Hospitality Industry, 2010.