Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-40
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
E-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki – ujęcie praktyczne

Autorzy: Radosław Drozd
Politechnika Gdańska

Wioleta Kucharska
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: źródło problemów wartość marki czynnik ludzki dystrybucja e-logistyka
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (497-508)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcono interdyscyplinarnemu przedstawieniu istoty relacji sprzedaży, marketingu i logistyki w kontekście aktualnych problemów w e-logistyce dystrybucji. Autorzy artykułu, na bazie swoich doświadczeń, przedstawili istotę koordynacji tych procesów w kontekście zidentyfikowanego wirusa problemów dotyczącego e-logistyki dystrybucji w całej sieci wartości przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz zaproponowali rozwiązania. Artykuł ma charakter teoretyczny, stanowi wskazania kierunków działania dla przedsiębiorstw, które obserwują trudności w zakresie koordynacji i integracji powyższych obszarów. Kluczową tezą postawioną w artykule jest wskazanie wiodącej roli czynnika ludzkiego jako źródła problemów najsilniej wpływających na dane wejściowe, przebieg oraz wynik e-logistyki dystrybucji danych, co bezpośrednio przekłada się na wartość marki.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aaker D., Spanning Silos, The new CMO Imperative, Harvard Business Press, Boston 2008.
2.Aamodt A., Nygård M., Different roles and mutual dependencies of data, information, and knowledge – an AI perspective on their integration, „Data & Knowledge Engineering” 1995, Vol. 16, Iss. 3.
3.Adamczewski P., Ku inteligentnej e-logistyce, „Logistyka” 2013, nr 5.
4.Bakshy E., Hofman J.M., Mason W.A., Watts D.J., Everyone’s an influencer: quantifying influence on Twitter, w: Proceedings of the fourth ACM international conference on Web search and data mining, ACM WSDM, New York 2011.
5.Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
6.Doyle P., Value-based marketing: marketing strategies for corporate growth and shareholder value, John Wiley & Sons, England 2008.
7.Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., Logistyka produkcji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.
8.Juttner U., Christopher M., Baker S., U. Juttner, M. Christopher, S. Baker, Demand and chain management-integrating marketing and supply chain management, „Industrial Marketing Management” 2007, Vol. 36, Iss. 3.
9.Ketchen D., The intersection of strategic management and supply chain management, „Industrial Marketing Management” 2004, Vol. 33, Iss. 1.
10.Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Wyd. Placet, Warszawa 2004.
11.Kucharska W., Specyfika projektu marketingowego, w: Zarządzanie projektami i procesami. Teoria i przypadki praktyczne, red. M. Wirkus, Difin, Warszawa 2013.
12.Lee Y.W., Pipino L.L., Funk J.D., Wang R.Y., Journay to data quality, The MIT Press, Cambridge 2009.
13.Mentzer J.T., Stank T.P., Esper T.L., Supply chain management and its relationship to logistics, marketing, production, and operations management, „Journal of Business Logistics” 2008, Vol. 29, Iss. 1.
14.Nielsen Growth Reporter Q3 2014, www.nielsen.com.
15.Rokicki T., Organizacja logistyki w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego, „Logistyka” 2012, nr 2.
16.Świtała M., Marketing in the business activity of logistics, „LogForum” 2013, Vol. 9, Iss. 3.
17.Zhang W., Li S., Zhang D., Hou W., On the impact of advertising initiatives in supply chains, „European Journal of Operational Research” 2014, Vol. 234, Iss. 1.