Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Instytucje w ekonomii oraz instytucje otoczenia sektora MSP

Autorzy: Monika Sadowska
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: instytucje sektor MSP instytucje otoczenia sektora MSP
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (159-166)
Klasyfikacja JEL: B20 E60 K20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sektor MSP jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych, przede wszystkim ze względu na to, że małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę wszystkich współczesnych gospodarek rynkowych. Powstanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest rezultatem obecnej w postawach społecznych kultury przedsiębiorczości, sprzyjających warunków systemowych (instytucjonalnych) oraz prawidłowo opracowanych a następnie realizowanych programów państwowych. Taka perspektywa pozwala stwierdzić, że poziom przedsiębiorczości w danym kraju determinowany jest czynnikami instytucjonalnymi, wynikającymi  z funkcjonowania instytucji rządowych i pozarządowych, na które składają się m.in. polityka rządu w zakresie wspierania przedsiębiorczości, system podatkowy, procedury administracyjne, system finansowy oraz system edukacji. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest przybliżenie dyskusji, jaka toczy się w teorii ekonomii na temat instytucji. Uwagę ponadto skupiono na instytucjonalnych uwarunkowaniach przedsiębiorczości oraz na instytucjach otoczenia sektora MSP. Celem artykułu jest przedstawienie różnych ujęć problemu instytucji (tradycyjny instytucjonalizm oraz nowa ekonomia instytucjonalna) w teorii ekonomii oraz przybliżenie instytucji wspierających rozwój działalności gospodarczej w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arrow, K.J. (1970). Essay in the Theory of Risk – Bearing. Amsterdam: North-Holland.
2.Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.). (2014). Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Warszawa: PARP.
3.Bonnett, J. (2013). Emergence and Empire: Innis, Complexity, and the Trajectory of History. Montreal: McGill – Queen’s University Press.
4.Budrecka, W. (2004). Instytucje otoczenia biznesu. Warszawa: PARP.
5.Commons, J.R. (1931). Institutional Economics. American Economic Review, 21, 648–657.
6.Commons, J.R. (1934). Institutional Economics. New York: Macmillian.
7.Dorożyński, T., Urbaniak, W. (2011). Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim. Łódź: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.
8.Goodman, N. (1997). Wstęp do socjologii. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
9.Hodgson, G.M. (2006). What Are Institutions? Journal of Economic Issues, XL (1), 1–25.
10.Hodgson, G.M. (2001). How Economics Forgot History. The Problem of Historical Specificity in Social Science. London: Rutledge.
11.Hodgson, G.M. (1993). Economics and Evolution. Bringing Life Back into Economics. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
12.Hutchison, T.W. (1984). Institutionalist Economics Old and New. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 140, 20–29.
13.Iwanek, M., Wilkin, J. (19898). Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
14.North, D.C., Acemoglu, D., Fukuyama, F., Rodrik, D., Governance, Growth, and Development Decision-making. Washington: The World Bank.
15.North, D.C. (1997). The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Problem. W: A.B. Atkinson (red.), Wider Perspectives on Global Development (1–15). London: Palgrave Macmillan.
16.Pizło, W. (2009). Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym w świetle teorii ekonomii instytucjonalnej. Warszawa: SGGW.
17.Wilkin, J. (2002). Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. W: I. Frenkla, T. Hunka, F. Tomczak (red.), Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. Warszawa: IERiGZ.
18.Williamson, O.E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Wnorowski, H.J. (2011). Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
20.Veblen, T. (1998). Teoria klasy próżniaczej. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
21.Veblen, T. (1919). The Place of Science in Modern Civilization and other Essays. New York: Huebisch.