Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Działanie rzecznika konsumentów na przykładzie miasta powiatowego w województwie pomorskim

Autorzy: Maria Śmiechowska
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Przemysław Dmowski
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Anna Magulska
absolwentka Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
Słowa kluczowe: konsument prawa konsumenta ochrona konsumenta rzecznik
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (115-123)
Klasyfikacja JEL: D18 P46
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Konsument na rynku podejmuje bardzo różne decyzje i zależą one od wielu czynników. Do najważniejszych należą czynniki ekonomiczne, społeczne, psychologiczne, a także uwarunkowania kulturowe, poziom wykształcenia i wiele innych. Zachowania konsumenta na rynku mogą być racjonalne i przemyślane, ale również mogą być irracjonalne, np. impulsywne. Zdarza się, że zakupiony towar jest wadliwy, a jego wady uwidaczniają się czasami w bardzo odległym czasie. Czy konsument na rynku podlega ochronie prawnej? Czy ma możliwość dochodzić swoich praw w przypadku zakupu produktu o jakości niezgodnej z deklarowaną? Celem artykułu jest przedstawienie instytucji rzecznika konsumentów oraz przepisów prawnych, na mocy których oparte jest jego działanie. Omówiono również charakter spraw będących przedmiotem działania biura rzecznika powiatowego w województwie pomorskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balon, U. (2015). Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji. Handel Wewnętrzny, 2 (355), 19‒32.
2.Pigłowski, M. (2012). Podstawy ochrony prawnej konsumenta. Przepisy i przykłady. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
3.System ochrony konsumentów w krajach Unii Europejskiej (10.06.2016). Federacja Konsumentów. Pobrano z: http://ofop.eu/biblioteka/14538/ system-ochrony-konsumentow-w-krajach-unii-europejskiej.html.
4.Śmiechowska, M., Dmowski, P. (2012). Postrzeganie przez konsumentów postępowania reklamacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 711, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 25, 133‒146.
5.Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U., nr 50, poz. 331 ze zm. Brzmienie od 30 października 2015.
6.Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 1964, nr 43, poz. 296, art. 63. Brzmienie od 17 kwietnia 2016.
7.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
8.Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, Dz.U. 1990, nr 14, poz. 88.
9.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998, nr 91, poz.578, art. 4.