Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Orientacja na klienta w wymaganiach normy ISO 9001:2015

Autorzy: Agata Szkiel
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: klient orientacja na klienta system zarządzania jakością ISO 9001
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (83-93)
Klasyfikacja JEL: L15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Normy ISO serii 9000 będące podstawą wdrożenia systemu zarządzania jakością w organizacjach produkcyjnych i usługowych różnych branż podlegają systematycznym przeglądom i aktualizacjom mającym na celu lepsze dostosowanie ich do potrzeb stosujących je przedsiębiorstw. Wymagania kolejnych wersji standardu kładą coraz większy nacisk na osiąganie przez organizację zakładanych celów i wyników funkcjonowania systemu, w szczególności w obszarze współpracy z klientami. W artykule omówiono wymagania najnowszej wersji normy ISO 9001:2015 dotyczące orientacji na klienta oraz wskazano różnice w tych wymaganiach w porównaniu do poprzedniej wersji tej normy z 2008 roku. Omówiono także powiązanie orientacji na klienta z myśleniem opartym na ryzyku, na którym opiera się model systemu zarządzania jakością, określony w normie ISO 9001:2015.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ISO Survey 2014 (30.04.2016). Pobrano z: http://www.iso.org/iso/iso-survey.
2.Kaźmierska, M. (2009). Rola klienta w kreowaniu standardów jakościowych przedsiębiorstwa. W: T. Trziszka (red.), Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
3.Kleniewski, A. (2016a). Kontekst organizacji i strony zainteresowane. Problemy Jakości, 3, 35‒40.
4.Kleniewski, A. (2016b). Nadzór zewnętrznych procesów, wyrobów i usług. Problemy Jakości, 5, 31‒33.
5.Kleniewski, A. (2016c). System zarządzania jakością i jego procesy. Problemy Jakości, 4, 35‒40.
6.Kobylińska, U. (2014). Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015. Economics and Management, 1, 205‒219.
7.Łańcucki, J. (2010). Zarządzanie jakością. W: J. Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania (s. 29‒68). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
8.Łunarski, J. (2008). Zarządzanie jakością. Standardy i zasady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
9.PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
10.PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
11.Rączka, M. (2015). Koncepcja „High level structure” w standaryzacji systemów zarządzania. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 320‒329). Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.
12.Urbaniak, M. (2006). Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Warszawa: Difin.
13.Wolniak, R. (2013). W kierunku ISO 9001:2015. Problemy Jakości, 2, 10‒14.