Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-15
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw
(Marketing Directions of Development of Polish Companies)

Authors: Krzysztof Andruszkiewicz
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Keywords: market relations with customers companies directions of development marketing
Year of publication:2015
Page range:12 (179-190)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents selected results of the study that has been conducted on 350 Polish companies using survey methods. It points out the marketing directions of development of Polish companies. The following research problems has been diagnosed: the importance of development directions for the success of the company, identification of the factors that impeding the development and adaptability of companies to changes on the market, product development directions in Polish companies, actions and the importance of creating long lasting relationship with customers. The research confirms the importance of the implementation of marketing management in adapting to market changes and the development of Polish companies.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andruszkiewicz K., Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
2.Andruszkiewicz K., Kaczmarczyk S., Planowanie strategiczne w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Nicolai Copernici – Ekonomia, vol. XXXII, cz. 2, z. 353, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002
3.Kaczmarczyk S., Pałgan R., Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami, ODiDK sp z o.o., Gdańsk 2005.
4.Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
5.Szostek D., Metodyka badania stanu i rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce, w: Stan rozwój marketingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Raport z badań, red. S. Kaczmarczyk, J. Petrykowska, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr IX–