Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2017, tom 2, numer 2
TERESY BAUMAN KONCEPCJA HYBRYDYCZNYCH BADAŃ PEDAGOGICZNYCH – POSZUKIWANIE KOMPLEMENTARNOŚCI CZY KRYTYKA METODOLOGICZNA

Autorzy: Jarosław Jendza
Uniwersytet Gdański
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (116-131)
Pobierz plik

Plik artykułu