Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2017, tom 2, numer 2
KONSTRUOWANIE WIEDZY O CZASIE MINIONYM W PEDAGOGICE. KILKA UWAG O PRAKTYCE EDUKACYJNEJ W WARUNKACH ZMIAN KULTUROWYCH W POLSCE XX WIEKU

Autorzy: Teresa Hejnicka-Bezwińska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Rok wydania:2018
Liczba stron:19 (21-39)
Pobierz plik

Plik artykułu