Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018 (94) cz. 1
Wykorzystanie wskaźników oceny sytuacji finansowej do wyceny wartości przedsiębiorstwa

Autorzy: Adam Adamczyk
Uniwersytet Szczeciński

Dawid Dawidowicz ORCID
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: Q Tobina wartość przedsiębiorstwa wskaźniki finansowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (81-90)
Klasyfikacja JEL: G32 G10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było określenie takiego zestawu wskaźników, które najlepiej objaśniają zmiany wartości rynkowej przedsiębiorstwa. W badaniu wykorzystano zestaw najpopularniejszych wskaźników finansowych, które pozwalają ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, a następnie porównano uzyskane wyniki ze wskaźnikiem określającym wartość przedsiębiorstwa Q Tobina oraz ze wskaźnikiem ceny do wartości księgowej. W badaniu wykorzystano model danych panelowych. Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają na stwierdzenie, że wskaźniki oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w wyższym stopniu opisują wskaźnik Q Tobina aniżeli wskaźnik ceny do wartości księgowej. Na 11 wybranych wskaźników finansowych wyłącznie trzy okazały się istotnymi statystycznie wskaźnikami, które miały wpływ na wartość wskaźnika Q Tobina. Wskaźnikami tymi były wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów oraz wskaźnik ogólnego zadłużenia.

Pliki opcjonalne

07_adamczyk.a-dawidowicz.d_07_adamczyk.a-dawidowicz.d.docx
Odpowiedzi i uzupełnienia/zmiany w artykule
Pobierz
Pobierz plik

Plik artykułu