Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-65
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2016 (82) cz. 1
Efektywny ekonomicznie system podatkowy – w poszukiwaniu modelowych rozwiązań
(The Economically Efficient Tax System – in Search of Optimal Solutions)

Authors: Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Keywords: economic efficiency stimulating function tax system tax policy optimal taxation
Year of publication:2016
Page range:11 (781-791)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to identify major trends in OECD countries tax systems in terms of the stimulating function realisation and to indicate – on that basis – features of the optimal tax system in terms of economic efficiency. In the article there has been used the descriptive and comparative analyses, as well as the analysis and logic structure techniques. In conclusion it has been stated that the need for economic efficiency requires moderate level of tax burden as well as the growth-friendly tax structure of tax system. In has been noticed that that Personal Income Tax and Corporate Income Tax are widely used in simulation function. It has been formulated some recommendations for the structures of these taxes.
Download file

Article file

Bibliography

1.Almy R. (2014). Valuation and Assessment of Immovable Property. OECD Working Papers on Fiscal Federalism, 19.
2.Angelopoulos K., Economides G., Kammas P. (2007). Tax-spending Policies and Economic Growth: Theoretical Predictions and Evidence from the OECD. European Journal of Political Economy, 23 (4).
3.European Commission (2008). Taxation Trends in the European Union. 2008 edition. Luxembourg.
4.European Commission (2013). Tax Reforms in EU Member States 2013, Tax Policy Challenges for Economic Growth and Fiscal Sustainability. Taxation Papers, 38.
5.Garnier G. i in. (2014). A wind of change? Reforms of Tax Systems since the launch of Europe 2020. Taxation Papers, 49.
6.Gomułowicz A., Małecki J. (2004). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
7.Góra M. i in. (2006). Tax Wedge and Skills: Case of Poland in International Perspective, CASE Reports, 64.
8.Hybka M. (2002). Harmonizacja podatków a konkurencja podatkowa między państwami Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Studiów Doktoranckich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1.
9.Konopczyński M. (2012). Wpływ opodatkowania na wzrost gospodarczy. Ekonomista, 1.
10.KPMG International (2011). Corporate and Indirect Tax Survey 2011.
11.Krajewska A. (2010). Podatki w Unii Europejskiej. Warszawa: PWE.
12.Małecka-Ziembińska E. (2006). Podatek dochodowy jako regulator dochodów osób fizycznych w Polsce okresu transformacji ustrojowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
13.Mazurek-Chwiejczak M. (2016a). Ocena realizacji funkcji systemów podatkowych państw Unii Europejskiej. Praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. J. Szołno-Koguc. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
14.Mazurek-Chwiejczak M. (2016b). Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w państwach OECD – kierunki ewolucji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, 50 (1).
15.OECD (2007a). Fundamental Reform of Corporate Income Tax. OECD Tax Policy Studies, 16.
16.OECD (2007b). Tax Effects on Foreign Direct Investment. Recent Evidence and Policy Analysis. OECD Tax Policy Studies, 17.
17.OECD (2010). Tax Policy Reform and Economic Growth. OECD Tax Policy Studies, 20.
18.OECD (2015). Taxation of SMEs in OECD and G20 countries. OECD Tax Policy Studies, 23.
19.OECD (2016). Revenue Statistics. Comparative Tables.
20.Oręziak L. (2007). Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego.
21.Polarczyk K. (2007). Klin podatkowy a bezrobocie. Warszawa: Infos. Biuro Analiz Sejmowych.
22.Say J.B. (1960). Traktat o ekonomii politycznej czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa. Warszawa: PWN.
23.Torres C., Mellbye K., Brys B. (2012). Trends in Personal Income Tax and Employee Social Security Constribution Schedules. OECD Taxation Working Papers, 12.