Search

Result: Found records: 10.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wokół welfare economics Oskara Langego
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
2. Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w warunkach działania mechanizmów gospodarki rynkowej. Aspekty kooperacji i konkurencji
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
3. Wpływ ładowności pojazdów w transporcie samochodowym na efektywność przewozów
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
4. The impact of diversification of regional economic conditions on the economic efficiency of intermodal transport in Europe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
5. Etyka w biznesie, a efektywność ekonomiczna – antagonizm czy synergia?
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
6. Szacowanie efektywności ekonomicznej na przykładzie oddziałów banku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 1 2017 Go to
7. Efektywny ekonomicznie system podatkowy – w poszukiwaniu modelowych rozwiązań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
8. EFEKTYWNOŚĆ JAKO WYZNACZNIK GOSPODAROWANIA. KONTEKST EKONOMICZNO-SPOŁECZNY
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
9. Znaczenie big data w statycznej i dynamicznej koncepcji efektywności ekonomicznej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Go to
10. Conditions of Economic Efficiency in Industrial Enterprises in the Opinion of Managers
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
Page