Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Systemowe aspekty rozwoju cywilizacji informacyjnej

Autorzy: Piotr Sienkiewicz
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Słowa kluczowe: cywilizacja cywilizacja informacyjna społeczeństwo informacyjne społeczeństwo sieci model rozwoju
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (285-295)
Klasyfikacja JEL: H56
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawowe systemowe problemy badań rozwoju cywilizacji informacyjnej oraz tworzących ją społeczeństw informacyjnych rozpatrywanych jako system of systems, złożona struktura społeczna, proces o ograniczonej sterowalności oraz sieć wielorakich relacji (sprzężeń zwrotnych). Sformułowano właściwości jako możliwe determinanty rozwoju społeczeństw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barney, D. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
2.Bendyk, E. (1999). Ideologia społeczeństwa informacyjnego. Computerworld, 33.
3.Bierówka, J.(2009). Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
4.Braudel, F. (2006). Gramatyka cywilizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
5.Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Poznań: REBIS.
7.Castells, M. (2013). Sieci oburzenia i nadziei. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Castells, M. (2013). Władza komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia,wyzwania. Kraków: Fundacja Rozwoju Telekomunikacji.
10.Golka, M. (2012). Cywilizacja współczesna i globalne problemy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
11.Golka, M. (1999). Cywilizacja. Europa. Globalizacja. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
12.Lamentowicz, W. (2015). Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych. Warszawa: Elipsa.
13.Naisbitt, J. (1997). Megatrendy. Poznań: Rebis.
14.Sienkiewicz, P., Nowak, J.S. (2009). Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz. Katowice: PTI.
15.Sienkiewicz, P. (2013). 25 wykładów. Warszawa: AON.
16.Sienkiewicz, P. (2015). Ontologia cyberprzestrzeni. Zeszyty Naukowe WWSI, 13.
17.Sienkiewicz, P. (2015). Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 852, Ekonomiczne Problemy Usług, 117.
18.Świeboda, H. (2017). Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego RP. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
19.Zacher, L. (2012). Nasza cyfrowa przyszłość. Warszawa: PAN.