Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Targi wirtualne B2B – realna czy utopijna alternatywa dla tradycyjnych spotkań wystawców i zwiedzających?

Autorzy: Marcin Gębarowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Zarządzania Procesowego
Słowa kluczowe: internet targi wirtualne tragi tradycyjne rynek B2B
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (67-74)
Klasyfikacja JEL: L86 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Od kilkunastu lat popularność zyskują targi wirtualne. Wobec szybkiego rozwoju internetu pojawiły się opinie wskazujące na to, że takie rozwiązania mogą zastąpić spotkania wystawców i zwiedzających, do których dochodzi w halach wystawowych. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie – czy targi wirtualne stanowią realne zagrożenie dla tradycyjnych wydarzeń wystawienniczych? Aby tego dokonać, zidentyfikowano cechy odróżniające obie platformy komunikacji i na ich podstawie wskazano korzyści, jakie otrzymują uczestnicy zarówno targów wirtualnych, jaki i tradycyjnych. Kontekst rozważań stanowił rynek B2B.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.AUMA_MesseTrend (2016). Pobrane z: http://www.auma.de/de/DownloadsPublikationen/PublicationDownloads/AUMA_MesseTrend2016.pdf (5.01.2018).
2.Bathelt, H., Schuldt, N. (2010). International Trade Fairs and Global Buzz, Part I: Ecology of Global Buzz, European Planning Studies, 18 (12), 1957–1974.
3.Constantinides, E. (2004). Influencing the online consumer's behavior: the Web experience. Internet Research, 14 (2), 111–126.
4.Drab, A. (2011). Trendy i perspektywy rozwoju branży targowo-wystawienniczej w Europie. W: H. Mruk (red.), Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju, (s. 69–88). Poznań: Polska Izba Przemysłu Targowego.
5.Fill, Ch. (2009). Marketing Communications. Interactivity, Communities and Content. Harlow: Pearson Education.
6.Geigenmüller, A. (2010). The role of virtual trade fairs in relationship value creation. Journal of Business & Industrial Marketing, 25 (4), 284–292.
7.Gębarowski, M. (2010). Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej. Gdańsk: Regan Press.
8.Kacprzak, A. (2017). Marketing doświadczeń w internecie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
9.Kotler, Ph., Pfoertsch, W. (2006). B2B Brand Management. Heidelberg: Springer.
10.Kulchawik, L. (2015). Trade Shows From One Country To The Next. New York: Page Publishing.
11.Lee‐Kelley, L., Gilbert, D., Al‐Shehabi, N.F. (2004). Virtual exhibitions: an exploratory study of Middle East exhibitors’ dispositions. International Marketing Review, 21 (6), 634–644.
12.Mruk, H. (2011). Targi a rozwój gospodarczy państw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 180, 113–121.
13.Okonkwo, U. (2010). Luxury Online. London: Palgrave Macmillan.
14.Olczak, A., Urbaniak, M. (2006). Marketing B2B w praktyce gospodarczej. Warszawa: Difin.
15.Pearlman, D.M., Gates, N.A. (2010). Hosting Business Meetings and Special Events in Virtual Worlds: A Fad or the Future? Journal of Convention & Event Tourism, 11 (4), 247–265.
16.Proszowska, A. (2015). Instrumentarium marketingowe organizatora targów gospodarczych w procesie oddziaływania na zachowania wystawców – studium przypadku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41 (1), 363–375.
17.Remolar, I., Garcés, A., Rebollo, C. Chover, M., Quirós, R., Gumbau, J. (2015). Developing a virtual trade fair using an agent-oriented approach. Multimedia Tools and Applications, 74 (13), 4561–4582.
18.Rola targów w miksie marketingowym (2012). UFI – The Global Association of the Exhibition Industry. Poznań: Polska Izba Przemysłu Targowego.
19.Sharda, R., Sikolia, D., Thomas, J., Sambasivan, R. (2012). A Design Science Approach to Virtual World Implementation of Trade Fairs Pacific. Asia Journal of the Association for Information Systems, 4 (2), 49–70.
20.Siemieniako, D., Gębarowski, M. (2016). B2B Relationship Marketing Management in Trade Fair Activity. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
21.Skowronek, I. (2011). Emocjonomika wizerunku. Zarządzania doświadczeniem klienta a percepcja firmy. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1, 66–75.
22.Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J.K., Liang, T.-P., Turban, D.C. (2018). Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective. Cham: Springer International Publishing.
23.Turner, J., Shah, R. (2011). How to Make Money with Social Media: An Insider’s Guide on Using New and Emerging Media to Grow Your Business. Upper Saddle: River FT Press.