Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Wybrane elementy modelu zarządzania transformacją SBN RP

Autorzy: Tomasz Protasowicki
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Słowa kluczowe: system bezpieczeństwa narodowego inżynieria systemów bezpieczeństwa transformacja organiza-cji
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (271-282)
Klasyfikacja JEL: H56 F52 H12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem doboru i zastosowania odpowiednich metod, narzędzi i technik w odniesieniu do sterowania procesem transformacji SBN RP. Ich integracja w postaci jednolitego modelu zarządzania tym procesem pozwoli na osiągnięcie możliwie najlepszej wartości oczekiwanych cech systemowych nowej postaci SBN RP poprzez skoordynowanie dzia-łań prowadzonych w warstwie: prawnej, organizacyjnej, informacyjnej, technicznej i fizycznej. Zastosowanie proponowanego podejścia pozwala skonstruować program transformacji pozwalający na skuteczne zarządzanie realizacją złożonych zmian SBN w warunkach występowania w tym procesie sytuacji nowych, trudnych i niepowtarzalnych oraz niepewnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BBN (2013). Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
2.Protasowicki, T. (2015). An integrated approach to the transformation of the National Security System of the Republic of Poland. W: B.F. Kubiak, J. Maślankowski (red.), Information Management in Practice. Sopot.
3.Protasowicki, T. (2017). Koncepcja nowej struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (126, t. 1), 309–324.
4.Protasowicki, T. (2014a). Wybrane aspekty realizacji rozwiązań teleinformatycznych dla Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. W: L. Madeyski, M. Ochodek (red.), Inżynieria opro-gramowania. Badania i praktyka. Warszawa.
5.Protasowicki, T. (2014b). Wybrane aspekty zastosowania koncepcji architektury korporacyjnej
6.w transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Ekonomiczne Problemy Usług, 112, 151–163.
7.Protasowicki, T. (2016). Zintegrowana transformacja Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 287–300
8.Protasowicki, T., Stanik, J. (2016). Big Data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 275–286.
9.Sienkiewicz P. (1988). Inżynieria systemów kierowania. Warszawa: PWE.
10.Sobczak, A. (2008). Analiza wybranych metodyk wykorzystywanych do budowy architektury korporacyjnej. Monografie i Opracowania SGH, 551, 315–323.
11.Sobczak, A. (2013). Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zastosowania prak-tyczne. Łódź: Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem.