Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-28
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Wybrane aspekty zarządzania usługami IT

Autorzy: Anna Pamuła
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki
Słowa kluczowe: ITIL usługi IT
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (277-287)
Klasyfikacja JEL: A12 C88 L86 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę zarządzania uslugami IT w kontekście rosnącej złożo­ność relacji między użytkownikami, aplikacjami i usługami IT. Przyjęto ITIL jako główne podejście stosowane w organizacjach do zarządzania usługami IT. Celem artykulu jest wskazanie zadań stojących przed działami IT i aplikacjami je wspierającymi. Rozważania oparto na badaniach literaturowych i analizie wybranych raportów z publikowanych badań dotyczących rozważanej tematyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Axelos (2012). ITIL® Foundation Handbook. Axelos.
2.Axios (2016). Hop aboard the ITSM time machine. Pobrano z: http://www.axiossystems.com/ resources.
3.Drogseth, D.N. (2015). EMA Research Report: What Is the Future of IT Service Management?
4.An ENTERPRISE MANAGEMENT ASSOCIATES® (EMA™) Research Report March 2015.
5.Dugmore J. (2004). BSJ5000: Past, Present and Future. Pobrano z: http://shop.bsigroup.com/ upload/Standards%20&%20Publications/ICT/april-04.pdf.
6.HDI (2016). 20I6 TECHNICAL SUPPORT Practices & Salary Report, http ://www. thinkhdi.com/c/media/Hl) ICorp/Files/Industry-Reports/TSP SR/tspsr-2016- teaser. pdf
7.IBM (2006). A Reference Model for Open Standards-Based ITSM Solutions. An IBM White Paper. Pobrano z: http://www.labouseur.com/courses/di/resources/m04-itsm-standards-reference.pdf.
8.Iden, J., Eikebrokk, T. (2016). IT Service Management: Exploring ITIL Adoption over time in the
9.Nordic Countries. Pobrano z: https://www.hb.se/PageFiles/2295 l 7 /IT%
10.20Service%20Management%20-%20Exploring°/o20ITIL%20Adoption%20over %20time%20in%20the%20Nordic%20Countriesv2.pdf.
11.ISACA. COBIT 5 Framework. Pobrano z: http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5- Framework-product-page.aspx.
12.Lema, L., Calvo-Manzano, J.A., Colomo-Palacios, R. (2015). ITIL in small to medium-sized enterprises software companies: towards an implementation sequence. Journal of Soft¬ware: Evolution and Process, 27, 528-538. DOI:l0.1002/smr.1727.
13.Mark, T. (2015). Avoid Framework Overload COBIT-5-Governance-Framework. ISACA. Pobra¬no z: http://www.isaca.org/Education/Conferences/Documents/COBIT /2. 3. pelf.
14.Marrone, M., Ganga, F., Kolbe, L., Cater-Steel, A. ( 2014). IT service management: a cross na¬tional study of ITIL adoption. Communications of the Association for Information Sys¬tems, 34 (1).
15.Marrone, M., Kolbe, L. (2011). Impact of IT Service Management Frameworks on the IT Organi-zation. Business & Information Systems Engineering, 3 (1).
16.Matchet, Ch., Lord, K. (2016). Critical Capabilities or IT Service Support Management Tools.
17.Pobrano z: http://www.gartner.com.
18.Mesaglio, M., Mingay, S., ADNams, S. (2016). Kick-Start Bimodal IT by Launching Mode 2.
19.Pobrano z: https://www.gartner.com/.
20.Odlanicka-Poczobutt, M., (2013). Funkcje information technology infrastructure library w zarzą-dzaniu usługami IT. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarzą¬dzanie, 63.
21.Percy, D. (2016). "Hot" trends in IT service management. Pobrano z: http://www.bcs.org/con tent/conWebDoc/15864.
22.Sobczak, A. (2010). Przegląd wybranych podejść do zarządzania IT w organizacjach. Pobrano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/ artyk _pdf _ 2010/ 133 _Sobczak_ A.pdf.