Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Adam Adamczyk
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Dawid Dawidowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: wskaźniki oceny kondycji finansowej JST jednostki samorządu terytorialnego analiza finansowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (25-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcony został problemowi wartości informacyjnej wskaźników finan­sowych do oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest dobór wskaźników oceny kondycji finansowej dla poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego (JST) o największej wartości informacyjnej. Badanie przeprowadzono z wyko­rzystaniem zmodyfikowanej metody doboru zmiennych diagnostycznych zaproponowanej przez Z. Hellwiga. Badanie oparto na danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów. Wkładem wniesionym przez autorów niniejszego opracowania jest przeprowadzenie kompleksowej analizy wskaźników oceny kondycji finansowej dla wszystkich szczebli JST. We wcześniejszych opraco­waniach analogiczne badania prowadzone były wybiórczo dla nielicznych JST. Z analizy wynika, że dobór wskaźników do oceny kondycji finansowej poszczególnych JST powinien być różny w zależności od rodzaju JST. Ponadto, iż z pierwotnej liczby 14 wskaźników do ogólnej oceny sytuacji finansowej można z powodzeniem wykorzystać już 7-8 wskaźników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czempas, J., Lokwenc, P. (2001). Opłacalność inwestycji w fundusze inwestycyjne w roku 2000. Nasz Rynek Kapitałowy, 6–7, 72–78.
2.Dawidowicz, D. (2001). Korelacje między miarami wyników funduszy inwestycyjnych akcyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 550. Ekonomiczne Problemy Usług nr 40. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 25–31.
3.Kopyściański, T., Rólczyński, T. (2014). Analiza wskaźników opisujących sytuację finansową powiatów w województwie dolnośląskim w latach 2006–2012. Studia Ekonomiczne 206, 61–73.
4.Ministerstwo Finansów (2015). Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012–2014. Warszawa.
5.Nowak, K. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
6.Nucińska, J. (2012). Źródła informacji o gospodarce finansowej JST w kontekście zasady jawności finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 727. Ekonomiczne Problemy Usług nr 100. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 141–152.
7.Oleksyk, P. (2015). Wykorzystanie narzędzi analizy finansowej w planowaniu finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388. Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
8.Ostasiewicz, S., Rusnak, Z., Siedlecka, U. (1997). Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.
9.Rivenbark, W.C., Roenigk, D.J. (2011). Implementation of Financial Condition Analysis in Local Government. Public Administration Quarterly, lato, t. 35, wyd. 2.
10.Rivenbark, W.C., Roenigk, D.J., Allison, G.S., Conceptualizing Financial Condition in Local Government. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 22 (2), 149–177.
11.Skoczylas, W. (2011). Pomiar wyników w racjonalizacji zarządzania finansami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, red. nauk. L. Patrzałek. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
12.Wang, X., Dennis, L., Tu, Y.S. (2007). Measuring Financial Condition: A Study of U.S. States. Public Budgeting & Finance, 27 (2), Public Financial Publications, Summer, 1–21.
13.Weber, J. (2001). Wprowadzenie do controllingu. Katowice: Wydawnictwo Oficyna Controllingu Profit.
14.Wiśniewski M. (2009). Wskaźniki finansowe jako wyznaczniki wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle analizy dyskryminacyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 547. Ekonomiczne Problemy Usług nr 37, red. B. Filipiak, B. Walczak. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.