Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.119-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 119 2015
The Employment Prospects and the Development of the Scientific Community in the Context of the Modernization of the Belarusian Economy
(Perspektywy zatrudnienia w rozwoju środowiska naukowego w kontekście modernizacji białoruskiej gospodarki)

Autorzy: Sergey Solodovnikow
Belarus National Technical University, Faculty of Technologies of Management and Humanitarization

Olga Mazurenko
Belarus National Technical University, Faculty of Technologies of Management and Humanitarization
Słowa kluczowe: modernizacja techniczna i technologiczna post-industrializacja modernizacja gospodarek tranzytywnych
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (161-174)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Główne zasady tworzenia stowarzyszeń społecznych i naukowych w procesie modernizacji gospodarki Białorusi zostały określone na podstawie koncepcji post­industrialnej. Są one następujące: zasada równoległości modernizacji technicznej i tech­nologicznej gospodarki oraz tworzenia postindustrialnych stosunków pracy; zasada oszczędności pracy w oparciu o przemysł wysokich technologii; zasada strategicznej orientacji na światowe tendencje technologiczne; zasada długofalowego kształcenia usta­wicznego specjalistów; zasada promocji przez państwo osiągnięć naukowych w obszarze produkcji; zasada rosnącego wpływu priorytetów moralnych i ekologicznych. Konieczność tworzenia efektywnej gospodarki informacyjnej stanowi podstawę dla formowania stowarzyszeń społeczno-naukowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bell D., The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New York, Basic Books, 1973.
2.Brzezinski Z., Between Two Ages, New York, 1970.
3.Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I: The Rise of the Network Society, London and Oxford, Blackwell Publisher, 1996.
4.Castells M., The Rise of the Network Society: 2nd ed., Wiley-Blackwell, 2010. Changing Classes: Stratification and Mobility in Post-Industrial Societies, Esping-An-dersen G. SAGE Publications, 1993.
5.Gershuny J., After Industrial Society? The Emerging Self-Service Economy, Macmillan, 1978.
6.Inozemtsev V, Beyond Economic Society, Moscow, Academia-Science, 1998. Ivanter V, Labor-Saving as a Priority, "The Economist" 2011, No. 1.
7.Izmailova M., Socio-Economic Consequences of the Post-Industrial Stage of Develop-ment of the Society, Bulletin of the Russian State Trade and Economic University, 2008, No. 6 (27).
8.Machlup F., The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Prince¬ton University Press, 1962.
9.Myasnikovich M., About the Conceptual Directions Providing the Innovative Growth of the Republic of Belarus in the Medium Term, Economic Bulletin of the INAH of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus, 2010, No.12.
10.Roszak T., Where the Wasteland Ends: Politics and Transcendence in Postindustrial So-
11.ciety, 1972.
12.Solodovnikov S., Socio-Class Structure of Belarus, Russia and Ukraine, Grodno, 2011. Solodovnikov S., Socio-Economic Determination Systems, Minsk, 2002.
13.Solodovnikov S., The Transformation of the Socio-Class Structure of the Belarusian Community: Methodology, Theory, Practice, Minsk, Law and Economics, 2003.
14.The Knowledge Society, Holland, 1984.
15.Toffler A., Toffler H., Creating a New Civilization. The Politics of the Third Wave, Turner Publishing, Atlanta, 1993.
16.Veredyuk O., The Determinants of Employment in the Concept of Post-Industrial Society, Bulletin of St. Petersburg State University, 2010, Ser. 5, Vol. 4.