Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.119-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 119 2015
The Economic Aspects of the Ferry Operator Activity - Selected Issues
(Ekonomiczne aspekty działalności przewoźników promowych - wybrane zagadnienia)

Autorzy: Ilona Urbanyi-Popiołek
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznastwa
Słowa kluczowe: operator promowy koszty dochody
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (57-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Żegluga promowa jest silnie rozwinięta na Morzu Bałtyckim. Eksploatacja pro­mów jest jednym z typów żeglugi regularnej, a jej specyfiką jest jednoczesny transport pasażerów i ładunków. Koszty ponoszone przez operatorów są typowe dla operatorów działających w żegludze liniowej, natomiast przychody ze sprzedaży generowane są przez dwa odrębne segmenty. Celem artykułu jest analiza struktury kosztów i wpływów przedsiębiorstw promowych. Do analizy wybrano dwóch wiodących przewoźników eks­ploatujących promy typu cruise. 
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annual Report 2013, Viking Line, Mariehamn 2014.
2.AS Tallink Group Consolidated Annual Report 2013, Tallinn 2014. Fjord Line Annual Report 2013, Oslo 2014.
3.Kizielewicz J., Urbanyi-Popiołek I., Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej, Wy-dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
4.Shippax Market, ShipPax Market Statistics, Plus 2 Fenyconsultation AB, Halmstad 2013.
5.Shippax Market, ShipPax Market Statistics, Plus 2 Fenyconsultation AB, Halmstad 2014.
6.Shippax Market, ShipPax Market Statistics, Plus 2 Fenyconsultation AB, Halmstad 2015.
7.Stopford M., Maritime Economics, Third edition, Routlege, London-New York 2009.