Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.119-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 119 2015
The Development of Supply Chains in the Refrigerated Cargo Freight from Spain to Poland
(Rozwój łańcuchów dostaw w transporcie ładunków chłodzonych z Hiszpanii do Polski)

Autorzy: Marcin Kalinowski
Zakład Ekonomiki i Prawa Instytut Morski w Gdańsku
Słowa kluczowe: transport warzyw owoce cytrusowe łańcuch dostaw ładunki chłodzone transport morski
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (43-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Transport ładunków chłodzonych (owoców i warzyw) importowanych z Hiszpanii do Polski realizowany jest głównie samochodami. Obecnie nie istnieje specjalny serwis żeglugi bliskiego zasięgu z Hiszpanii do Polski tylko dla transportu owoców cytruso­wych. W ostatnich latach tylko nieznaczne ilości owoców transportowano drogą morską między Hiszpanią a Polską. Celem artykułu jest identyfikacja i charakterystyka łańcuchów dostaw oraz infra­struktury transportowo-logistycznej wykorzystywanych w obsłudze ładunków chłodzo­nych pomiędzy Polską a Hiszpanią. Szczególna uwaga została poświęcona charakterystyce łańcuchów dostaw owoców oraz warzyw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kotowska Z., The Competitiveness of Feeder Shipping Compared to Road Transport, "Journal of Maritime Research" 2014, Vol XI, No. Il, Szczecin 2014.
2.Kowalczyk U. et al., Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu lą¬dowego pomiędzy Polską a Hiszpanią, 2009: 8-9.
3.Kowalczyk U., M. Burchacz, R. Czermańska, M. Kalinowski, J. Piotrowicz, Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu lądowego pomiędzy Polską a Hiszpanią. Przewóz owoców południowych, Gdańsk 2009.
4.Kubicki T., Konieczność uproszczenia procedur kontrolnych i diametralnego skrócenia czasu odpraw granicznych w polskich portach morskich jako warunek odzyskania ładunku polskiego handlu zagranicznego, Conference „Il Intermodal Transport Fo¬rum FRACHT 2014", Gdańsk 2014.
5.Mańkowska M., M. Pluciński, Analiza możliwości uruchomienia stałego połączenia mor¬skiego między Polską a Hiszpanią, Innowacje w Transporcie Technologie i Procesy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
6.Ministerstwo Skarbu Państwa 2015, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. seated in Bronisze, www.msp.gov.pl/en/company-profiles/r1335,Warszawski-Rol-no-Spożywczy-Rynek-Hurtowy-SA-seated-in-Bronisze.pdf.
7.Research studies of Maritime Institute in Gdańsk based on conducted surveys, 2015. www.phig.pl.