Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Level of trust and confidence of companies in contractors and business partners vs. the level of innovation
(Stopień zaufania przedsiębiorstw wobec kontrahentów i partnerów biznesowych a poziom innowacyjności)

Autorzy: Marek Chrzanowski
Warsaw School of Economics
Słowa kluczowe: zaufanie innowacyjność polityka regionalna
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (51-64)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zdeterminowanie wpływu stopnia zaufania przedsiębiorstw wobec kontrahentów i partnerów biznesowych na poziom ich innowacyjności. Dodatkowo problem badawczy został rozszerzony, o analizę zdolności budowy i wzmacniania kapitału społecznego w kontekście respektowania wartości i norm obowiązujących w tzw. „etycznych firmach”. Badanie uzupełniła analiza statystyczna danych zgormadzonych w ramach prowadzonej w 2012 roku przez Urząd Statystyczny w Lublinie ankiety. Jak wskazują przytoczone w artykule wyniki badania, poziom zaufania przedsiębiorstw wobec kontrahentów i partnerów biznesowych pozytywnie oddziałuje na ich potencjał innowacyjny. Analiza literatury wskazuje natomiast, że respektowanie wartości i norm obowiązujących w tzw. „etycznych” firmach poprawia zdolności budowy i wzmacniania kapitału społecznego w gospodarce. Jak pokazują wyniki badań, problematyka podjęta w artykule jest niezmiernie istotna dla praktyki funkcjonowania regionalnej, ale i krajowej gospodarki. Warto, mając to na uwadze, w przyszłości rozwijać prowadzone w tym zakresie badania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bidault F., Castello A., Why too much trust is death to innovation, MITSloan Management Review, May, 2010.
2.Birkinshaw J., The determinants and consequences of subsidiary initiative in multinational corporations. “Entrepreneurship: Theory&Practice” 1999, No. 24, p. 9-36.
3.Granovetter M., Economic Action and Social Structure. The Problem of Embededdness, American Journal of Sociology, vol. 91 (1), 1985.
4.Sankowska A., Zaufanie a innowacyjność przedsiębiorstwa, Współczesne zarządzanie No. 3/2010, p. 9-15.
5.Trigilia C., Social capital and local development. European Journal of Social Theory 4, 2001.