Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.128-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 128 2017
Poland's maritime policy - the past, a new approach

Authors: Michał Pluciński
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services
Keywords: Poland's maritime policy EU maritime policy
Year of publication:2017
Page range:13 (7-19)
Klasyfikacja JEL: R48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article aims at analyzing the prior stages of Poland's maritime economy development and maritime policy operated towards it. There is also presented the role of the public factor with regard to Poland's maritime policy, including independent, local governments which were estab­lished after the economic transformation of Poland had begun. The last part of the article concerns a new, integrated approach to maritime policy advocated by the EU. An integrated approach towards various areas of maritime policy employed in Poland is presented in the document Polityka Morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) [The Republic of Poland's maritime policy until 2020 (with an outlook to the year 2030)], approved by the Council of Ministers on 17 March 2015. As regards its nature, the future maritime policy employed by Poland will be much more similar to a regional policy than to typical sectorial policies. Entities different to state administration, including regional and local governments, will be, to a greater extent than previ­ously, involved in its employment.
Download file

Article file

Bibliography

1.COM (2008). Committee of The Regions and The European Economic and Social Committee, Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength. Brussels, 6.10.2008, 616 final.
2.COM (2010). Conununication from The Commission Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 3.03.2010, 2020 final.
3.COM (2012). Communication from The Commission to The Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions, "Blue Growth", opportunities for marine and maritime sustainable growth. Brussels, 13.09.2012, 494 final.
4.COM (2013). Communication from The Commission to The Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions, "Blue Belt", a single transport area for EU shipping. Brussels, 8.07.2013, 510 final.
5.Gronowski, F. (1998). O uprawie morza i nie tylko. Czas Morza, I (10).
6.Hutnikiewicz, A. (1995). Główne etapy polityki morskiej Polski Ludowej. Nautologia, 3. Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2012). Program rozwoju polskich portów morskich do
7.2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Opracowanie zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury RP. Warszawa.
8.Luks, K. (2009). Port Elbląg w polityce morskiej państwa. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
9.Luks, K. (2011). Czy Polska ma politykę morską? In: J. Zaucha (ed.), Polskie drogi polityki morsk¬iej. Od wizji do działania. Gdańsk: Wydawnictwo Instytutu Morskiego w Gdańsku.
10.Piskozub, A. (1986). Polska morska. Czyn XX wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie Gdańsk. Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Warszawa:
11.CeDeWu.
12.Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) (2015).
13.Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
14.Pyć, D. (2016). Polska błękitna gospodarka morska. Kilka refleksji o znaczeniu integracji w poli¬tyce morskiej Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, 23 (6).
15.Szydarowski, W„ Zaucha, J. (2011). O terytorializacje polityki morskiej polski. In: J. Zaucha (ed.), Polskie drogi polityki morskiej. Od wizji do działania. Gdańsk: Wydawnictwo Instytutu Morskiego w Gdańsku.
16.The Green Paper (2006). Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas, COM (2006), 275 final of 7.06.2006.
17.The Blue Paper (2007). An Integrated Maritime Policy for the European Union, COM (2007), 575 final of 10.10.2007.
18.Waldziński, D. (1999). Miejsce i rola samorządów w polskiej polityce morskiej. Gdańsk:
19.Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
20.http://europa.eu/rapid/press-release _ IP-12-1081 _pl.htm?locale=en (23 .03.2017).
21.Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The http://www. cy2012. eu/index. php/en/political-calendar/areas/transport-telecommunications-energy /infor-mal-ministerial-meeting-on-eu-integrated-maritime-policy (3.12.2014 ).