Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2016.2.7-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (7) 2016
Od futbolisty do trenera. Relacyjność bohatera biografii piłkarzy

Autorzy: Małgorzata Stadnik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: biografia biografia piłkarska biografia sportowa antropologia piłki nożnej
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (175-185)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przebiega kreacja podmiotu we współczesnych biografiach piłkarzy – pisanych zarówno w trakcie kariery, jak i po jej zakończeniu oraz po objęciu zawodu trenera. Autorka stara się ukazać sposób, w jaki podmiot biograficzny zostaje wikłany w rozmaite relacje, przede wszystkim zawodowe. Refleksji zostaje poddany również wpływ popkultury i marketingu na ostateczny kształt biografii. W tekście analizowane są najnowsze, XXI-wieczne biografie, z uwzględnieniem ich zmian w historii podgatunku sportowych biografii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barclay Patrick, Sir Alex Ferguson. Futbol cholera jasna!, przeł. Piotr Czernicki-Sochal, Michał Pol, Sine Qua Non, Kraków 2012.
2.Chandler Joan, The End of Sports History? Or the Beginning of Oral History Archives?, „Sporting Traditions” 1999, nr 16, s. 41–49.
3.Clifford James L., Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografii literackiej, przeł. Anna Mysłowska, Czytelnik, Warszawa 1978.
4.Czubaj Mariusz, Drozda Jacek, Myszkorowski Jakub, Postfutbol: antropologia piłki nożnej, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2012.
5.Dobson Stephen, Goddard John, The Economics of Football, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
6.Fizek Sonia, Wasilewska Monika, Od Nabokova do Beatlesów: brytyjski głód biografii, „Dekada Literacka” 242–243 (2010), 4-5, s. 26–31.
7.Hill Jeffrey, Foreword to the Secon Edition, w: Richard William Cox, British Sport: Biographical studies of British sportsmen, sportswomen, and animals, Frank Cass, London–Portland 2003.
8.Jochymek Renata, W zwierciadle biografii. Współczesna polska biografia literacka na przykładzie utworów Joanny Siedleckiej, Agaty Tuszyńskiej, Barbary Wachowicz, Rytm, Warszawa 2004.
9.Kołtoń Roman, Deyna, czyli obcy, Zysk i S-ka, Poznań 2014.
10.Pereira Luis Miguel, Nuno Luza, Mourinho. Za kulisami zwycięstw, przeł. Barbara Bardadyn, Sine Qua Non, Kraków 2013.
11.Robinson Matthew, The Biographical Narrative in Popular Culture, Media and Communication: An Introduction, „The Biographical Narrative in Popular Culture, Media and Communication” 2012, Vol. 5, No 3, http://ojs.meccsa.org.uk/index.php/netknow/article/viewFile/289/123 [dostęp 11.11.2015].
12.Taylor Matthew, The Association Game: History of British Football, Routledge, New York 2007.
13.Taylor Matthew, From Source to Subject: Sport, History and Autobiography, „Journal of Sport History” 35 (2008), nr 3, s. 469–491.
14.Turner Graeme, The mass production of celebrity. ‘Celetoids’, reality TV and the ‘demotic turn’, „International Journal of Cultural Studies”, 2006, Vol. 9 (2), s. 153–165.
15.Whannel Garry, From Pig’s Blladers to Ferraris: Media Discourses of Masculinity and Morality in Obi¬tuaries of Stanley Matthews w: Sport, Media, Culture: Global and Local Dimensions, red. Alina Bernstein, Neil Blain, Routledge, New York 2003, s. 74–94.
16.Whannel Garry, Media Sport Stars: Masculinities and Moralities, Routledge, London 2002.
17.Zajewski Władysław, Kontrowersje wokół biografii historycznej, w: Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej, red. Leszek Kuberski, Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
18.Żółtowska-Darska Yvette, Lewy. Chłopak, który zachwycił świat, Burda Publishing Polska, Warszawa 2016.