Autobiografia

ISSN: 2353-8694     DOI: 10.18276/au.2016.1.6-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (6) 2016
Ksiądz Kaingba, mój dziadek

Rok wydania:2016
Liczba stron:6 (113-118)
Słowa kluczowe: genealogia rodzinna wojna rosyjsko-japońska Mukden Zgromadzenie Misjonarzy
Autorzy: Ewa Krasowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

W tym autobiograficznym eseju autorka opowiada historię jej dziadka, księdza Józefa Kaingby, który urodził się na początku XX wieku jako syn mandżurskiego wieśniaka, a wskutek serii niezwykłych zdarzeń został polskim księdzem katolickim i miał nieślubne dziecko – jej ojca.
Pobierz plik

Plik artykułu