Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.2.15-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (15) 2020
Autobiografikcja. Eksperymenty z życiopisaniem od przełomu wieków po modernizm

Autorzy: MAX SAUNDERS ORCID
King’s College, University of Birmingham

Tłum. AGNIESZKA SOBOLEWSKA ORCID
Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: Stephen Reynolds autobiografikcja fakt fikcja życiopisanie
Rok wydania:2020
Liczba stron:25 (41-65)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł porusza rozległy, a przy tym zaskakująco niedoinwestowany temat związków autobiografii i fikcji w okresie między rokiem 1880 a 1930. Jego istotą jest przeformułowanie poglądów na temat relacji między modernizmem i praktykami życiopisania. W tym celu Saunders przywołuje opublikowany w roku 1906 esej Stephena Reynoldsa, autora autobiograficznej książki A Poor Man’s House, w którym pojawia się pojęcie autobiografikcji, zaskakująco podobne do pojęć ze słownika ponowoczesnego. Saunders przygląda się rozumieniu tego terminu w czasach Reynoldsa i dowodzi jego przydatności, niedającej się sprowadzić jedynie do historycznego kontekstu jego powstania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bailey, Peter J. „»Why Not Tell the Truth?«: The Autobiographies of Three Fiction Writers”. Critique 32 (1991): 211–223.
2.Bartocci, Clara. John Barth’s Once Upon a Time: Fiction or Autobiography?. Associazione Italiana di Studi Nord-Americani. Dostęp 20.04.2006. https://www.aisna.net/wp-content/upload¬s/2019/09/6bartocci.pdf.
3.Bleikasten, André. „Of Sailboats and Kites: The »Dying Fall« in Faulkner’s Sanctuary and Bec¬kett’s Murphy”. W: Intertextuality in Faulkner, red. Michel Gresset, Noel Polk, 57–72. Jackson: University Press of Mississippi, 1985.
4.Boldrini, Lucia, Peter Davies, red. „Autobiografictions. Comparatist Essays”. Comparative Critical Studies 1 (2003): 3.
5.Buitenhuis, Peter. „The Golden Moment”. New York Times, 20.12.1970.
6.Derrida, Jacques. „The Law of Genre”. Critical Inquiry 7 (1980), 1: 55–81.
7.Dictionnaire International des Termes Littéraires. Dostęp 18.06.2006. http://www.ditl.info/art¬test/art10086.php.
8.Gosse, Edmund. Father and Son: A Study of Two Temperaments, red. Peter Abbs. London: Penguin, 1989.
9.Hynes, Samuel. The Edwardian Turn of Mind. Princeton: Princeton University Press, 1968.
10.Karl, Frederick R., Laurence Davies, red. The Collected Letters of Joseph Conrad. Vol. 4. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
11.Lejeune, Philippe. „Pakt autobiograficzny”. Tłum. Aleksander Wit Labuda. Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja 5 (1975), 23: 31–49.
12.Lucas, Edward Verrall. Wprowadzenie do The Best of Lamb, Charles Lamb. London: Methuen, 1914.
13.Man, Paul de. „Autobiografia jako od-twarzanie”. Tłum. Maria Fedewicz. Pamiętnik Literacki 77 (1986), 2: 307–318.
14.My Trivial Life and Misfortune. Edinburgh: Blackwood, 1883.
15.Nicholls, Peter, red. Modernisms: A Literary Guide. London: Macmillan, 1995.
16.Reynolds, Stephen. „Autobiografiction”. Speaker 15 (1906), 366: 28, 30.
17.Reynolds, Stephen. „Preface to the New Edition”. W: tegoż, A Poor Man’s House. Oxford: Oxford University Press, 1982.
18.Saunders, Max. Self Impression: Life-Writing, Autobiografiction, and the Forms of Modern Literature. Oxford: Oxford University Press, 2010.
19.Scoble, Christopher. Fisherman’s Friend: A Life of Stephen Reynolds: 1881–1919. Tiverton, Devon: Halsgrove, 2000.
20.Steegmuller, Francis. Cocteau: A Biography. Basingstoke: Macmillan, 1970.
21.Swann, Charles. „»Autobiografiction«: Problems with Autobiographical Fictions and Fictional Autobiographies. Mark Rutherford’s Autobiography and Deliverance, and Others”. Modern Language Review 96 (2001), 1: 21–37.
22.Woolf, Virginia. „Sztuka biografii”. W: Eseje wybrane. Tłum. Magda Heydel, 315–322. Kraków: Karakter, 2018.
23.Woolf, Virginia. „The New Biography”. W: The Essays of Virginia Woolf, vol. 4, red. Andrew McNe¬illie. London: The Hogarth Press, 1994.