Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (9) 2017

Year of publication: 2017
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of Content)
6 (1-6) --- More
1.

Trenowanie siebie – trenowanie sobą. Sport w teoriach i praktykach intymistycznych


(Training Oneself – One’s Self-Training. Sport in Autobiographical Theory and Practice)
13 (7-19) Paweł Wolski More
2.

Dyletant, amator, błazen – postacie pojęciowe humanisty


(Dilettante, Amateur, Jester. Conceptual Personae of the Humanist)
16 (21-36) Piotr Bogalecki More
3.

Intymistyczny charakter autoetnografii na przykładzie badań sportowych doświadczeń


(Intimate Aspects of Autoetnography on the Example of Sports Research)
13 (37-49) Honorata Jakubowska More
4.

Ciało i duch. Glosa do paraleli dzienników Zofii Nałkowskiej i Marii Dąbrowskiej


(Body and Soul. A Side Note on Parallel Diaries by Zofia Nałkowska and Maria Dąbrowska)
10 (51-60) Adam Fitas More
5.

Ucieczka w formę. Intymizm w portretach sportowców w filmach dokumentalnych Superciężki i Wojownik Jacka Bławuta


(Escape into Form. Intimate Expression in the Portraits of Athletes in Jacek Bławut’s Documentary Films Super Heavyweight and The Warrior)
11 (61-71) Dominik Wierski More
6.

Konfesje o „niedoczynie”. Analiza modalności (auto)biografii polskich piłkarzy urodzonych w latach siedemdziesiątych


(Confessions of Failure. Analysis of (Auto)Biographies by Polish Football Players Born in the 1970s)
10 (73-82) Przemysław Nosal More
7.

Athletic Mobility

11 (83-93) Kasia Boddy More
8.

Dwa traktaty o sportowej robocie. O filmowych biografiach wrestlera i boksera na marginesie 44. Ińskiego Lata Filmowego


(Combat Sports, Movies and the Science of Efficient Action. (44 Ińsk Summer Film Festival))
11 (95-105) Paweł Wolski More
9.

Między uległością a buntem – bokserskie biografie w PRL na przykładzie filmu Bokser Juliana Dziedziny


(Between Meek and Rebellious. Boxers’ Biographies in Communist Poland on the Example of the Movie Bokser by Julian Dziedzina)
14 (107-120) Jakub Papuczys More
*

Knockout [fragment powieści]


(Knockout)
4 (121-124) Grzegorz Flakierski More
10.

Obce, zrujnowane ciała: melancholia a współczesna proza kobieca


(Alien, Ruined Bodies: Female Melancholy and Contemporary Women’s Prose)
13 (125-137) Barbara Braid More
11.

Pamiętniki inwalidów wojennych – PRL i (re)konstruowanie okaleczonych ciał


(Memoirs of Disabled Veterans. Communist Poland and (Re)construction of Crippled Bodies)
12 (139-150) Wojciech Śmieja More
12.

Boks – gwałt – męskość (na przykładzie Wielorybów i ciem. Dzienników oraz Króla Szczepana Twardocha)


(Boxing-Rape-Masculinity (on the Example of Whales and Moths. Diaries and The King by Szczepan Twardoch))
15 (151-165) Marta Tomczok More
*

Poznań Edwarda Balcerzana

12 (167-178) Beata Małgorzata Wolska, Edward Balcerzan More