Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – szansa dla młodych przedsiębiorców
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
2. Existenzgründungen und ihre finanzierungsmöglichkeiten in Deutschland
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
3. Uwarunkowania ekspansji polskich firm typu start-up na rynkach zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
4. Accelerators as a Tool to Support Startup Ventures: Assessing Their Performance and Success Factors. Literature Review
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
5. Wczesna internacjonalizacja jako warunek sukcesu rynkowego start-upów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
6. Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu start-upów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
Page