Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 53/2 2018
Wczesna internacjonalizacja jako warunek sukcesu rynkowego start-upów
(Early internationalization as a condition of the market success of startups)

Authors: Marek Maciejewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Keywords: enterprise export internationalization startup
Year of publication:2018
Page range:12 (53-64)
Klasyfikacja JEL: F61 O12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to determine the importance of internationalization as a conditio for the market success of startups. The literature on the subject and concept of internationalization of young companies were reviewed. The results of research on the conditions and export activity of Polish startups and their market position, which indicate the advantage of startups active on foreign markets, were recalled.
Download file

Article file

Bibliography

1.Acs, Z.J, Terjesen, S. (2013). Born local: toward a theory of new venture’s choice of internationalization. Small Business Economics, 3 (41), 521–535.
2.AIP (2015). Ewaluacja ex-post projektu pn. Ekosystem Polska Przedsiębiorcza. Pobrane z: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/aip_2014_raport_z_ewaluacji.
3.pdf (luty, 2018).
4.AIP (2018). Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Pobrane z: https://inkubatory.pl (luty, 2018).
5.Blank, S., Dorf, B. (2012). The Startup Owner’s Manual. The Step-by-Step Guide for Building a Great Company. Pescadero: K&S Ranch Publishing Division.
6.Coviello, N. (2015). Re-thinking Research on Born Globals. Journal of International Business Studies, 1 (46), 17–26.
7.Daszkiewicz, N. (2016). Determinanty tempa internacjonalizacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem born globals. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 271, 7–16.
8.Dzurovcinova, P. (2016). Slovak startups. Report 2016. Bratislava: Sapie.
9.Beauchamp, M., Kowalczyk, A., Skala, A. (2017). Polskie startupy. Raport 2017. Warszawa: Start-up Poland.
10.Bellon, M. (2016). Czas skończyć z nazywaniem każdego nowego biznesu startupem. Business Insider Polska. Pobrane z: https://businessinsider.com.pl/technologie/co-to-jeststartup-rodzaje-startupow/kt2g4cd (luty, 2018).
11.Gabrielsson, M., Gabrielsson, P, Dimitratos, P. (2014). International Entrepreneurial Culture and Growth of International New Ventures. Management International Review, 4 (54), 445–471.
12.Majumdar, S.K. (2000). Sluggish giants, sticky cultures, and dynamic capability transformation. Journal of Business Venturing, 1 (15), 59–78.
13.Oviatt, B.M., McDougall, P.P. (1994). Towards a Theory of International New Ventures. Journal of International Business Studies, 1 (25), 45–64.
14.PARP (2018). Preferencyjna pożyczka dla startupów. Pobrane z: http://poir.parp.gov.pl/fundusz-pozyczkowy-innowacji/poddzialanie-3-1-3-fundusz-pozyczkowy-innowacji (luty, 2018).
15.Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Business.
16.Skala, A., Kruczkowska, M. (2016). Polskie startupy. Raport 2016. Warszawa: Start-up Poland.
17.Skala, A., Kruczkowska, M., Olczak, M. (2015). Polskie startupy. Raport 2015. Warszawa: Start-up Poland.
18.Staszkiewicz, M., Havlikova, D. (2016). Czech startups. Report 2016. Prague: Aspen Institute.
19.Tar, L., Hild, I., Rez, E. (2016). Hungarian startups. Report 2016. Budapest: Startup Hungary.
20.Wach, K. (2012). Wybrane modele internacjonalizacji przedsiębiorstw bazujące na wiedzy. W: S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym (s. 245–264). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
21.Wach, K. (2017). Orientacja przedsiębiorcza a wiedza w początkowym i dojrzałym etapie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 319, 268–282.
22.Zahra, S.A. (2005). A Theory of International New Ventures: A Decade of Research. Journal of International Business Studies, 1 (36), 20–28.