Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815     DOI: 10.18276/wpe.2018.18-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 18 (2018)
Rola rachunku kosztów stałych i zmiennych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (33-42)
Słowa kluczowe: koszty stałe koszty zmienne rachunek kosztów zarządzanie
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Dominik Łazarczyk
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Cel: Celem badawczym artykułu jest przedstawienie wpływu rachunku kosztów stałych i zmiennych na zarządzanie przedsiębiorstwa, w tym proces podejmowania decyzji. Metodologia: Badanie i ocena literatury z zakresu rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów. Rezultat: Rachunek kosztów stałych i zmiennych pełni istotną rolę w zarządzaniu krótkookresowym przedsiębiorstwa. Informacje o kosztach stałych i zmiennych wykorzystuje się przede wszystkim do: ustalania cen, rozwiązywania rachunków decyzyjnych kosztów i wyników, analizy „koszty – wielkość sprzedaży – zysk”, budżetowania kosztów działalności przedsiębiorstwa i kontroli kosztów.
Pobierz plik

Plik artykułu