Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2017.15-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 15 (2017)
Ekonomiczne i instytucjonalne metody przeciwdziałania korupcji

Autorzy: Marcin Brol
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Makroekonomii
Słowa kluczowe: korupcja instytucje rynek
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (57-65)
Klasyfikacja JEL: D02 D73
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu wyjaśnione zostało pojęcie korupcji i mechanizmu korupcyjnego. Przyczyną występowania tych zjawisk jest skłonność człowieka do maksymalizacji puli indywidualnych korzyści przy możliwie jak najniższych kosztach. Skłonność do korupcji zależeć będzie z kolei od przyjętych w społeczeństwie norm formalnych i nieformalnych. Można zatem stwierdzić, że istnieją bodźce ekonomiczne skłaniające do korupcji i bodźce instytucjonalne i kulturowe, które przed zachowaniami tego typu powstrzymują. Wyjaśnienie przyczyn korupcji umożliwiło sformułowanie determinant, których implementacja doprowadzi do zmniejszenia skali opisywanego zjawiska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brol, M. (2011). Współczesne problemy krajów Afryki Północnej a jakość sektora publicznego. Ekonomia i Prawo, 7, 79–91.
2.Brol, M. (2015). Ekonomiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
3.Huntington, S. (2003). Z kulturą trzeba się liczyć. W: L. Harrison., S. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
4.Huntington, S. (2006). Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press.
5.Kojder, A. (2001). Korupcja. W: W. Kuczyński (red.), Księga dziesięciolecia Polski niepodległej 1989–1999. Warszawa: United Publishers & Productions.
6.Landes, D. (2003). Kultura przesądza prawie o wszystkim. W: L. Harrison., S. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
7.Makowski, G. (2008). Korupcja jako problem społeczny. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
8.Mankiw, N.G., Taylor, M.P. (2009). Mikroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
9.Matysiak, A. (2010). Zakres przedmiotowy sektora publicznego w gospodarce rynkowej. W: M. Brol (red.), Zarys ekonomii sektora publicznego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
10.Putnam, R. (1995). Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
11.Rose-Ackerman, S. (2001). Korupcja i rządy. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
12.Ross, S.A. (1973). The economic theory of agency: The principal’s problem. American Economic Review, 63 (2), 134–139.
13.Stiglitz, J. (1987). Principal and agent. W: S. Durlauf, L. Blume (red.), The Palgrave Dictionary of Economics. Londyn: Macmillan.
14.Tarchalski, K. (2000). Korupcja i przywilej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
15.Transparency International (2016). Corruption Perceptions Index 2015. Pobrane z: http://www.transparency.org/cpi2015 (01.03.2016)