Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Currently: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-25
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 11 (2015)
Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego
(Methods of measuring the value of human capital)

Authors: Ireneusz Miciuła
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Katedra Zarządzania Finansami) Uniwersytetu Szczecińskiego

Krzysztof Miciuła
Keywords: valuation measurement methods human capital
Year of publication:2015
Page range:12 (269-280)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Today, knowledge and technology is a key factor dynamism socio-economic development. The key importance for the development gained human capital by becoming a major factor of success. The paper attempts to expose the nature and components of human capital. The purpose of this article is classification and analysis of methods for measuring the value of human capital, together with the simultaneous show of dilemmas and prospects for the development of valuation (estimation) methods.
Download file

Article file

Bibliography

1.Anger C., Humankapitalindikators, Institut der deutschen Wirtschaft, Köln 2007.
2.Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
3.Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005.
4.Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 201.
5.Czajkowski Z., Kapitał ludzki – pojęcie i miary, Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej nr 312, Warszawa 2012.
6.Dublin L.I., Lotka A.J., The Money Value of a Man, Amo Press, New York 1977.
7.Domański S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
8.Florczak W., Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 2007.
9.Fraumeni B.M., Human Capital Accounts: Choice of Rates and Construction of Volume Indices, National Bureau of Economic Research Working Paper Series 2011, no. 16895.
10.Król H., Ludwiczyński A., Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
11.Lanjouw J.O., Schankerman M., Patent Quality and Research Productivity: Measuring Innovation with Multiple Indicators, „Economic Journal” 2004, vol. 114, no. 495.
12.Messinis G., Ahmed A., Human Capital, Innovation and Technology Diffusion, Victoria University, Melbourne, Australia 2009.
13.Piotrowski Z., Kapitał ludzki w sektorze mikroprzedsiębiorstw w regionie łomżyńskim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, Łomża 2009.
14.Purcell J., The Meaning of Strategy in Human Resources Management, w: Human Resource Management: A Critical Text, red. J. Storey, Cengage Learning EMEA, London 2000.
15.Schultz T.W., Investment in Human Capital, The Free Press, New York 1976.
16.Strużyna J., Próba porównania koncepcji kapitału ludzkiego i zasobów ludzkich, w: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, red. A. Lipka, S. Waszczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
17.The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, OECD Publishing 2012.
18.Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
19.Wachtel P., A Labor Income Based Measure of the Value of Human Capital: An Application to the States of the USA: Comments, „Japan and the World Economy” vol. 9, no. 2.