Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2017.30-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 30 2017
ZBROJENIA MORSKIE ROSJI W OKRESIE POCUSZIMSKIM (1905–1914)

Autorzy: Marek Herma
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Słowa kluczowe: Rosyjska Cesarska Marynarka Wojenna marynarka rosyjska Rosja
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (69-82)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano etapy rozbudowy rosyjskich sił morskich w latach 1905–1914. Na podstawie analizy dokumentów zdeponowanych w rosyjskich archiwach autor stawia tezę, że zbrojenia Rosji nabrały przyspieszenia po 1909 roku, tj. po rozpoczęciu realizacji „małego programu” rozbudowy marynarki wojennej. Wejście w życie „małego programu” stanowiło w koncepcjach admiralicji preludium do przeforsowania Ustawy o Rosyjskiej Cesarskiej Marynarce Wojennej („wielkiego programu”). Zbrojenia miały być realizowane w latach 1911–1930 etapami, by pozbawić Dumę Państwową pretekstu do odrzucenia ustawy z uwagi na ogromne koszty, które pochłonąć miała budowa floty oceanicznej. W okresie pocuszimskim parlament uchwalił kredyty na wdrożenie dwóch programów stanowiących integralną część „wielkiego programu” rozbudowy sił morskich Rosji. Ich realizacja miała poważnie wzmocnić potencjał bojowy Floty Bałtyckiej i Czarnomorskiej. Zamierzenia te przekreślił jednak wybuch pierwszej wojny światowej, która spowolniła dokończenie budowy wielu okrętów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwalia
2.Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Wojenno-Morskogo Fłota, St. Petersburg:
3.f. 418 (Morskoj Gienieralnyj Sztab), op. 1, d. 1243;
4.f. 898 (A.N. Szczegłow), op. 1, d. 20;
5.f. 1529 (Istoriczeskij Otdieł Gławnogo Morskogo Sztaba), op. 2, d. 153.
6.Zbiory Centralnoj Wojenno-Morskoj Biblioteki w St. Petersburgu:
7.Liga Obnowlenija Fłota. Obszczenarodnoje russkoje obszczestwo. St. Pietierburg 1910;
8.Raboty oficerow Morskogo Gienieralnogo Sztaba, t. I: 1905–1907. St. Pietierburg [b.d.w.];
9.Zakon ob Impieratorskom Rossijskom Fłotie i Programma usilennago sudostrojenija. St. Pietierburg 1911.
10.Dokumenty opublikowane
11.Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, t. I, wstęp i oprac. Ludwik Gelberg. Warszawa: PWN, 1954.
12.Pamiętniki
13.Grigorowicz, Iwan K. Wospominanija bywszego morskogo ministra, wstęp i opr. Igor F. Cwietkow. Kronsztadt–Moskwa, 2005.
14.Opracowania
15.Ajzenberg, Boris A., Witalij W. Kostriczenko. Driednouty Czernogo Moria. Noworossijsk, 1998.
16.Bascomb, Neal. Czerwony bunt. Jedenaście tragicznych dni na pokładzie pancernika „Potiomkin”. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010.
17.Brusiłow, Lew. Wsiepoddanniejszyj dokład Morskogo Gienieralnogo Sztaba o sostojanii, wozsozdanii i rieorganizacyi fłota. W: Raboty oficerow Morskogo Gienieralnogo Sztaba, t. I: 1905–1907. Sankt Pietierburg [b.d.w.], 3–4.
18.Conway’s All The World’s Fighting Ships 1860–1905. London: Conway Maritime Press, 1979.
19.Cwietkow, Igor F. Liniejnyje korabli tipa „Siewastopol” (1907–1914 gg.), cz. I. St. Pietierburg, 2005.
20.Dyskant, Józef W. Cuszima 1905. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1989.
21.Gołowkow, Giennadij. Bunt po russki: pałaczi i żertwy. Rendez-vous s rewolucyjej 1905–1907 gg. Moskwa: Dietiektiw Press, 2005.
22.Herma, Marek. Rosyjska flota wojenna na Bałtyku w latach 1905–1917. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010.
23.Istorija otieczestwiennogo sudostrojenija, t. III: Sudostrojenije w pierwoj czetwierti XX w. (1906–1925), red. Igor F. Cwietkow. St. Pietierburg, 1995.
24.Klimczyk, Tadeusz. Historia pancernika. Warszawa: Lampart, 1994.
25.Kozłow, Denis Ju. „Strannaja wojna” w Czernom Morie (awgust – oktiabr’ 1914 goda). Moskwa: Kwadriga, 2009.
26.Massie, Robert K. Dreadnought. Brytania, Niemcy i nadejście Wielkiej Wojny, t. I–II. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna, 2004.
27.Olender, Piotr. Wojna rosyjsko-japońska 1904–1905. Działania na morzu. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010.
28.Pokrowski, S.A. Wnieszniaja torgowla i wnieszniaja torgowaja politika Rossii, Moskwa, 1947.
29.Smirnow, Igor. Russkije wojennyje moriaki na Tichom Okieanie. Sankt Pietierburg, Nika, 2011.
30.Winogradow, Siergiej Je. Liniejnyj korabl „Impieratrica Marija”. Sankt Pietierburg, 2002.
31.Winogradow, Siergiej Je. Poslednije ispołiny Rossijskogo Impieratorskogo Fłota. Liniejnyje korabli z 16” artillerijej w programmach razwitija fłota 1914–1917 gg. Sankt Pietierburg, 1999.