Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 24 2011
DER EINFLUSS VON WIRTSCHAFTSKRISEN AUF GÜTERUMSCHLÄGE DES STETTINER HAFENS IN DEN JAHREN 1873–1913
(WPŁYW KRYZYSÓW EKONOMICZNYCH NA PRZEŁADUNKI PORTU SZCZECIŃSKIEGO W LATACH 1873–1913)

Rok wydania:2011
Liczba stron:7 (127-133)
Autorzy: Józef Stanielewicz

Abstrakt

Obroty w portach morskich były w XIX wieku jednym z podstawowych wskaźników rozwoju gospodarki, sygnalizujących kolejne fazy cyklu koniunkturalnego. Potwierdzeniem tego stały się wahania przeładunków w porcie szczecińskim, które od czasów pierwszego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego w 1873 roku były stałym elementem funkcjonowania portu w ramach klasycznych cykli ekonomicznych, obejmujących okresy od ośmiu do jedenastu lat. Powtarzające się cyklicznie kryzysy gospodarcze, skutkujące spadkiem obrotów portowych, osłabiały pozycję portu szczecińskiego wobec Hamburga, który cieszył się po zjednoczeniu Rzeszy w 1871 roku wszechstronną opieką władz niemieckich. W rezultacie przed pierwszą wojną światową Szczecin został zepchnięty do roli portu obsługującego zaplecze niemieckie w dorzeczu Odry.
Pobierz plik

Plik artykułu