Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2016.29-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 29 2016
Konflikty lokalne podczas zimnej wojny jako wyraz konfrontacji zbrojnej mocarstw bez wypowiedzenia wojny.

Autorzy: Juliusz S. Tym
Akademia Obrony Narodowej
Słowa kluczowe: wojna afgańska wojna Yom Kippur wojna wietnamska konfrontacja mocarstw zimna wojna konflikty lokalne
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (235-252)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W okresie zimnej wojny na Europejskim Teatrze Wojny stały naprzeciwko siebie w gotowości do rozpoczęcia działań wojennych potężne siły zbrojne dwóch przeciwstawnych mocarstw i bloków polityczno-wojskowych. Do wojny w Europie nie doszło, natomiast polem ich konfrontacji zbrojnej stały się liczne konflikty lokalne. Spośród nich najważniejsze to wojna koreańska, wojna wietnamska, wojna w Afganistanie w latach 1979–1989, a także liczne konflikty na Czarnym Lądzie oraz na Bliskim Wschodzie, w tym konflikt izraelsko-arabski, a zwłaszcza wojna Yom Kippur. Trywializując można uznać niektóre z nich za konfrontację zbrojną dwóch światowych mocarstw bez wypowiedzenia wojny. Odegrały one istotną rolę w kształtowaniu ładu międzynarodowego w drugiej połowie XX wieku. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że w warunkach zimnej wojny konflikty lokalne, w których dochodziło do zaangażowania mocarstw stanowiły swoisty wentyl bezpieczeństwa. Konflikty te wywarły także znaczący wpływ na przemiany w sztuce wojennej zarówno mocarstw, jak i dwóch największych sojuszy wojskowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Afganistan. Doświadczenia i refleksje oficerów Sił Zbrojnych Ukrainy weteranów wojny afgańskiej, red. Z. Smutniak, Warszawa 2009.
2.Camp Colt to Desert Storm. The History of US Armored Forces, red. G.F. Hofmann, D.A. Starry, Lexington 1999.
3.Nye Jr. J.S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.
4.Przybyło Ł., Wojna Yom Kippur, „Poligon” 2014, nr 1, 2, 6; 2015, nr 1.
5.Radomyski A., Gorące niebo nad Bliskim Wschodem. Obrona powietrzna w wojnach izraelsko-arabskich 1967–1982, Toruń 2007.
6.Wright Q., A Study of War, Chicago 1983.
7.Zimna wojna, red. R. Cowley, Warszawa 2009.