Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2016.29-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 29 2016
U kresu zimnej wojny- brytyjska ocena relacji z ZSRR i państwami Europy Środkowo-Wschodniej w 1988 roku.

Autorzy: Paweł Leszczyński
Słowa kluczowe: brytyjska polityka zagraniczna Zimna Wojna Europa Środkowo-Wschodnia Związek Radziecki Wielka Brytania
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (217-232)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję brytyjskiej polityki zagranicznej w stosunku do państw Europy Środkowo-Wschodniej, realizowanej przez ministra spraw zagranicznych Geoffreya Howe’a w końcu lat 80. XX wieku, gdy zimna wojna zmierzała ku końcowi. Howe był ministrem sprawa zagranicznych i Wspólnoty Narodów w rządzie Margaret Thatcher. Polityka zagraniczna Zjednoczonego Królestwa w stosunku do państw Europy Środkowej i Wschodniej w tym okresie, była zdeterminowana paroma ważnymi czynnikami, przykładowo: pozycją geopolityczną, sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi i pozostałymi państwami z NATO i resztą świata „kapitalistycznego”, reformami Michaiła Gorbaczowa (szczególnie tzw. P ierestrojką, G lasnostią o raz Nowym Myśleniem) i ich znaczeniem dla stosunków międzynarodowych. Autor zwraca uwagę na brytyjską „politykę różnicowania” w ramach bloku radzieckiego w tamtym czasie. Z jednej strony były w nim państwa z rodzajem reform ekonomicznych jak ZSRR, Polska i Węgry, a z drugiej – państwa „starego reżimu” bez oznak liberalizacji – jak np. Rumunia, Niemiecka Republika Demokratyczna czy Bułgaria.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barszczewski J., O tym mówił świat! Styczeń 1988 – styczeń 1989, Warszawa 1989.
2.Braithwaite R., Afgańcy: ostatnia wojna imperium, Kraków 2012.
3.Conquest R., Present Danger. Towards a Foreign Policy, Oxford 1979.
4.Cyr A., British Foreign Policy and the Atlantic Area. The Techniques and Acommodation, London 1979.
5.Encyklopedia – świat w przekroju ’89–‘90, Warszawa 1990.
6.Encyklopedia – świat w przekroju ‘91, Warszawa 1991.
7.Gamble A., Between Europe and America: the Future of British Politics, New York 2003.
8.Greenwood S., Britain and the Cold War 1945–1991, Basingstoke 2000.
9.Jaźwiński K., Brytyjska polityka jądrowa w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, w: Stosunki międzynarodowe i polityka: wyzwania końca stulecia. Księga
10.jubileuszowa na 65-lecie profesora Bogusława Mrozka, Warszawa 1995.
11.Kavanagh D., Thatcherism and British Politics, Oxford 1990.
12.Kukliński M., Brytyjski minister spraw zagranicznych o stosunkach Wschód–Zachód, „Tygodniowy Biuletyn Specjalny”, nr 3036/37, z 5.11.1988.
13.Nowak K., Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii w okresie rządów konserwatywnych
14.Margaret Thatcher, „Studia Nauk Politycznych” 1984, nr 5 (71).
15.O’Sullivan J., Oni zmienili świat: prezydent, papież, premier, Warszawa 2007.
16.Robbins K., Zmierzch wielkiego mocarstwa: Wielka Brytania w latach 1870–1992, Wrocław 2000.
17.Stosunki międzynarodowe i polityka: wyzwania końca stulecia. Księga jubileuszowa na 65-lecie profesora Bogusława Mrozka, Warszawa 1995.
18.Thatcher M., Moje lata na Downing Street, Warszawa 2012.
19.Zięba A., Thatcheryzm a zasady brytyjskiej polityki zagranicznej, „Sprawy Międzynarodowe” 1988, nr 10 (419).