Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2016.29-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 29 2016
Zmiany dyskursu o inżynierii społecznej pod wpływem pierwszej i drugiej wojny światowej jako czynnik stabilizaji/destablilizacj ładu międzynarodowego.

Autorzy: Piotr Madajczyk
Instytut Studiów Politycznych, Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: zdrowie publiczne higiena publiczna rasizm eugenika państwo narodowe czystki etniczne biopolityka inżynieria społeczna
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (203-215)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W końcu XIX wieku nabrał na sile dyskurs o inżynierii społecznej jako narzędziu kształtowania nowoczesnych społeczeństw. W dalszych rozważaniach interesować będzie nas pytanie, jak powiązanie między polityką i nauką – zawężone do relacji między geopolityką a biopolityką i czystkami etnicznymi – funkcjonowało po pierwszej i drugiej wojnie światowej, a szczególnie w jaki sposób wpływało stabilizująco albo destabilizująco na ład międzynarodowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barrett D., Kurzman C., Globalizing social movement theory: The case of eugenics, „Theory and Society” 2004, nr 33.
2.Ziemann B., Wetzel R.F., Schumann D., Brückweh K., Introduction: The scientization of the social on comparative perspective, w: Engeenering society. The role of the
3.human and social sciences in modern societies, 1880–1980), red. K. Brückweh, D. Schumann, R.F. Wetzell., B. Ziemann, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012.
4.Bernasconi R., The Policing of Race Mixing: The Place of Biopower within the History of Racisms, „Bioethical Inquiry” 2010, nr 7.
5.Berner M., From „Prisoner of War Studies” to proof of paternity: Racial anthropologists and the measuring of “other” in Austria, w: M. Turda, P.J. Weindling, „Blood and
6.Homeland”. Eugenics and racial nationalism in Central and Southeast Europe, 1940–1940, Central European University Press, Budapest 2007.
7.Bjørlund M., The 1914 cleansing of Aegean Greeks as a case of violent Turkification, „Journal of Genocide Research” 2008, nr 10 (1).
8.Dugac Ž., “Like yeast in fermentation” Public health in interwar Yugoslavia, w: „Blood and Homeland”. Eugenics and racial nationalism in Central and Southeast Europe,
9.1940–1940, red. M. Turda, P.J. Weindling, Central European University Press, Budapest 2007.
10.Etzemüller T., Rationalizing the individual – Engineering society: The case of Sweden, w: Engeenering society. The role of the human and social sciences in modern societies, 1880-1980), red. K. Brückweh, D. Schumann, R.F. Wetzell, B. Ziemann, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012.
11.Friedlander H., The Origins of Nazi Genocide: From Euthanasia to the Final Solution, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1995.
12.Gawin M., Progressivism and eugenic thinking in Poland, 1905–1939, w: „Blood and Homeland”. Eugenics and racial nationalism in Central and Southeast Europe,
13.Hale F., Sweden’s welfare state at a turning point, „Current History” marzec 2012, nr 111 (743).
14.Harms I., Biologismus. Zur Theorie und Praxis einer wirkmächtiger Ideologie, Verlag der Carl von Ossietzky, Oldenburg 2011.
15.Kevles D.J., Eugenics, the genome, and human rights, „Medicine Studies” 1985, nr 1.
16.Lucassen L., A brave new world: The left, social engineering, and eugenics in twentiethcentury Europe, „International Review of Social History” 2010, nr 55.
17.Lutz R., Embedding the human and social sciences in western societies, 1880–1980: Reflections on trends and methods of current research, w: Engeenering society.
18.The role of the human and social sciences in modern societies, 1880-1980), red. K. Brückweh, D. Schumann, R.F. Wetzell, B. Ziemann, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012.
19.Promitzer C., Trubeta S., Turda M., Introduction framing issues of health, hygiene and eugenics in Southeastern Europe, w: Ch. Promitzer, S. Trubeta, M. Turda, Health,
20.Hygiene, and Eugenics in Southeastern Europe to 1945, CEU, Budapest 2011.
21.Ryan P.J., Unnatural Selection: Intelligence Testing, Eugenics, and American Political Culture, „Journal of Social History” 1997, t. 30, nr 3.
22.Üngör Ü., Seeing like a nation-state: Young Turk social engineering in Eastern Turkey, 1913–1950, „Journal of Genocide Research” 2008, nr 10 (1).
23.Weindling P.J., Racial expertise and German eugenic strategies for Southeastern Europe, w: C. Promitzer, S. Trubeta, M. Turda, Health, Hygiene, and Eugenics in
24.Southeastern Europe to 1945, CEU, Budapest 2011.