Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2016.29-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 29 2016
System wersalski i jego rozkład.

Autorzy: Tomasz Schramm
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: paryska konferencja pokojowa stosunki międzynarodowe 1919–1939
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (115-125)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Układ stosunków międzynarodowych w Europie znany jako „system wersalski” powstał w wyniku decyzji podjętych na paryskiej konferencji pokojowej w 1919 roku. Według założeń wypracowanych na konferencji, miał służyć ograniczeniu potęgi Niemiec i ich dążeń odwetowych po przegranej wojnie. Tym samym zasadniczą wytyczną polityki Niemiec stała się likwidacja tego systemu, a co najmniej jego głęboka modyfikacja. Pierwsze z tych założeń realizowane było przede wszystkim od powstania III Rzeszy, łącząc się z szerszym programem jej twórcy. Działania Niemiec doprowadziły do ostatecznego krachu systemu wersalskiego, jakim był wybuch drugiej wojny światowej. Odpowiedzialność za to, chociaż w mniejszym stopniu, spada obok Niemiec na Związek Sowiecki oraz na samych twórców systemu wersalskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bainville J., Les Conséquences politiques de la paix, Nouvelle librairie nationale, Paris 1920.
2.Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit upadek, Książka i Wiedza, Warszawa 1994.
3.Kershaw I., Qu’est-ce que le nazisme ? Problèmes et perspectives d’interprétation, Éditions Gallimard, Paris 1997.
4.Soutou G.-H., L’Europe de 1815 à nos jours, Presses Universitaires de France, Paris 2007.