Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2016.29-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 29 2016
Prolegomena do studiów nad wojną, konfliktem i ładem międzynarodowym

Autorzy: Krzysztof Komorowski
Wojskowa Akademia Techniczna
Słowa kluczowe: logika systemów metodologia historii refleksja filozoficzna analiza geopolityczna logika definiowania ład międzynarodowy pokój walka konflikt wojna sztuka wojenna
Rok wydania:2016
Liczba stron:17 (5-21)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wprowadzenie wyjaśniające do tematu wojen i konfliktów zbrojnych jako czynników kształtujących ład międzynarodowy odnosi się do zasadniczej terminologii i problematyki, z uwzględnieniem ich przedmiotu, zakresu znaczeniowego i kontekstu narracyjnego. Dotyczy to takich zjawisk i faktów historycznych jak wojna, konflikt, sztuka wojenna, walka, pokój, ład międzynarodowy, przełomy i cykle hegemoniczno/ geopolityczne, które są najczęściej definiowane i przyjmowane przez pryzmat poszczególnych dyscyplin naukowych, m.in. historii, socjologii, prawa, politologii, stosunków międzynarodowych i wojskowości. Zatem nie stanowią domeny doświadczeń stricte militarnych. Odwieczna wykładnia określa bowiem wojnę jako narzędzie i środek do osiągnięcia politycznego celu jakim jest pożądany pokój. Konflikty międzynarodowe zaś występują tu głównie nie jako podrzędne wobec wojny starcia militarne, a jako kategorie niezgodności między stronami dążącymi do dominacji religijnej, etnicznej, gospodarczej, społecznej itp. Postrzeganie zjawiska pokoju zdeterminowane kantowskim „wiecznym pokojem” należałoby natomiast interpretować jako okresy geopolityczne/hegemoniczne, wyznaczane osiągnięciami militarnymi dla utrzymania lub zdobycia dominacji (władzy, panowania).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernhardi F., Vom heutigen Kriege, t. 1–2, Berlin 1912.
2.Borgosz J., Drogi i bezdroża filozofii pokoju, Warszawa 1989.
3.Braudel F., Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. I, II, wstęp B. Geremek, W. Kula, Gdańsk 1976–1977.
4.Camon H., La genese du plan du guerre allemande 1914, „Revue Militaire Francaise” 1921, nr 5–6.
5.Clausewitz C. von, O wojnie, Warszawa 1959.
6.Fukuyama F., Koniec historii, Kraków 2009.
7.Gałganek A., Historia stosunków międzynarodowych, t. 1. Idee, t. 2. Rzeczy i praktyki, Warszawa 2013.
8.Gałganek A., Polemologia jako krytyka peace research, „Studia Nauk Politycznych” 1985, nr 3–4.
9.Gałganek A., Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym: super cykle i wojna hegemoniczna, Poznań 1992.
10.Komorowski K., O przedmiocie historii wojskowości, w: Wojsko, wojskowość, miasta, red. K. Bobiatyński, P. Gawron, M. Nagielski, Zabrze 2009.
11.Komorowski K., Problemy bezpieczeństwa zewnętrznego Polski, w: Bezpieczeństwo Unii Europejskiej, Gdańsk 2011.
12.Kotarbiński T., Z zagadnień ogólnej teorii walki, Warszawa 1937, 1938.
13.Liddel Hart B., Strategia. Działania pośrednie, Warszawa 1959.
14.Richards C., A commentary on the „Perpetual Peace“ of Immanuel Kant, „Paideusis. Journal for Interdisciplinary and Cross Studies” 1999, nr 2.
15.Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa, Warszawa 1995.
16.Schmitt C., Lewiatan w teorii państwa Tomasza Hobbesa, Warszawa 2008.
17.Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
18.Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
19.Wojna i pokój przedmiotem badań polemologiczno-irenologicznych, red. M. Huzarski, A. Czupryński, Warszawa 2012.
20.Wrihht Q., A Study of War, Chicago 1983.
21.Wrzosek W., Wojna w systemie społecznym F. Braudela, w: Przemoc. W poszukiwaniu interpretacji, red. W. Hanasz, G. Zalejko, Toruń 1991.
22.Zahn M., Kantowska teoria pokoju w świetle najnowszych dyskusji, w: Filozofia transcendentalna a dialektyka, red. M.J. Siemek, Warszawa 1994.
23.Znamierowski C., Prolegomena do nauki o państwie, Warszawa 1930.