Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Liste der Ausgaben / Vol. 27/1 2014

Erscheinungsjahr: 2014

Artikel

# Titel Seitenanzahl Autoren Aktivitäten
1.

Stone Houses, Glazed Jugs and Pilgrim Badges. An Archeological Contribution to the Problem of the Cultural Unity of the Hanseatic Towns in the Baltic Region.


(Kamienice Sieniowe, szkliwione dzbany i znaki pielgrzymie. O wspólnocie kulturowej nadbałtyckich miast hanzeatyckich w świetle archeologii.)
19 (5-23) Marian Rębkowski mehr
2.

The Problem of Piracy in the Relationship Between the Christians and Arabs from Northern Africa Between the 11th and 15th Centuries.


(Problem piratów w relacjach żeglugowych pomiędzy Chrześcijanami i Arabami z Afryki Północnej od XI do XV wieku.)
16 (25-40) Iwona Wierzchowiecka-Rudnik mehr
3.

The French Conquest of Algiers.


(Podbój Algierii przez Francję.)
19 (41-59) Zygmunt Stefan Zalewski mehr
4.

Kirche in Norwegen in der Politik der Deutschen Besatzungsmacht und Norwegischer Faschisten.

26 (61-86) Magda Gawinecka-Woźniak mehr
5.

The British Government and the Naval Disarmament Conference in Geneva (1927).


(Brytyjski rząd wobec morskiej konferencji rozbrojeniowej w Genewie (1927).)
65 (87-151) Krystian Maciej Szudarek mehr
6.

The Swedish Trade Union, Swedish Society and Polish Pro-independence Emigration in Sweden Toward the Independent Self-governing Trade Union Solidarity and the Democratic Opposition in the Polish People's Republic in the Years 1980-1990.


(Szwedzkie związki zawodowe i społeczeństwo oraz polskie uchodźstwo niepodległościowe w Szwecji wobec niezależnego samorządnego związku zawodowego "Solidarność" i opozycji demokratycznej w PRL w latach 1980-1990.)
21 (153-173) Bolesław Hajduk mehr
7.

VERTRETER DES BRITISCHEN KONSULARDIENSTES IN STETTIN IN DEN JAHREN 1946–1951.

41 (175-215) Jacek Tebinka, Ryszard Techman mehr
8.

PARLIAMENTARY ELECTION HELD IN POLAND IN 2005 AND 2007 ACCORDING TO “THE GUARDIAN”.


(OCENA WYBORÓW PARLAMENTARNYCH W POLSCE W LATACH 2005 I 2007 PRZEZ BRYTYJSKI DZIENNIK „THE GUARDIAN”.)
18 (217-234) Joanna Kustowska mehr