Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/3-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 53/3 2018
Wpływ prywatyzacji na efektywność podmiotu leczniczego
(The influence of privatization on the effectiveness of the healthcare entity)

Authors: Mirela Romanowska
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii
Keywords: healthcare entity privatization efficiency
Year of publication:2018
Page range:11 (41-51)
Klasyfikacja JEL: I18 I15 C00
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article was to assess a healthcare entity using quantitative methods on the example of the public hospital in Poland and to point out the changes in the healthcare sector. These changes were introduced to adjust healthcare entities to the ever-changing market conditions while ensuring patient safety by providing them with the highest quality services at an optimum level using full potential. The Authors evaluated the technical effectiveness of the studied healthcare entity with the aid of quantitative indicators. The source data used to calculate the effectiveness indicators were gathered from the medical statistics of the analyzed hospital.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia (2015). Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia. Pobrane z: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/biuletyn_statystyczny_2015_565ef70078079.pdf(10.06.2018).
2.Cholewa-Wiktor, M. (2014). Efektywność w szpitalach publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 180, cz. 2, 44–54.
3.Dubas K., Szetela P. (2013). Procesy komercjalizacji i prywatyzacji w obszarze stacjonarnej opieki zdrowotnej w Polsce – skala i znaczenie zjawiska. Przegląd Organizacji, 12,39–46.
4.Golinowska, S. (2012). Zarys Systemu Ochrony Zdrowia. Polska 2012. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia.
5.Hass-Symotiuk, M. (2011). System pomiaru i oceny dokonań szpitala. Warszawa: ABC Wolters Kluwer.
6.Jacobs, R., Smith, P.C., Street, A. (2013). Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia. Warszawa: Wolters Kluwer business.
7.Lichtarski, J. (red.) (2005). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego.
8.Ustawa (1991). Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U.1991, Nr 91 poz. 408 z późn. zm., uchylona w dn. 1 lipca 2011 r.
9.Ustawa (1996). Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Dz.U. 1996, Nr 118 poz. 561 z późn. zm.
10.Ustawa (1997). Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Dz.U. 1997, Nr 28 poz. 153 z późn. zm.
11.Ustawa (2003). Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dz.U. 2003, Nr 45 poz. 391.
12.Ziębicki, B. (2007). Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 6.