Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/3 2018
Wskaźniki internacjonalizacji a percepcja sukcesu w polskich przedsiębiorstwach wcześnie umiędzynarodowionych
(Internationalization indicators and performance of Polish international new ventures)

Authors: Ewa Baranowska-Prokop
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Gospodarki Światowej

Tomasz Sikora
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Gospodarki Światowej
Keywords: internationalization indicators born globals success perception
Year of publication:2018
Page range:11 (7-17)
Klasyfikacja JEL: L10 M10 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main purpose of presented paper is to identify and evaluate the relationships between the simple internationalization indicators and success perception by managers in Polish international new ventures (INVs). The statistical methods (multiple linear regression) have been applied to data collected through a questionnaire (CATI technique) from two representative samples of Polish small- and medium-sized born global type enterprises. The obtained results allowed to state the lack of coherent pattern of correlations between internationalization degree (measured by simple indicators: number of foreign markets, scope and forms of entry strategy) and perceived success of Polish INVs. However, the only positive relation – in both samples – has been observed for “international competences of executive board” and success on foreign markets.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baranowska-Prokop, E., Sikora, T. (2014). Relationship between Competitive Strategies and the Success Perception of Polish Born Globals. International Journal of Management and Economics, 43, 94–113.
2.Baranowska-Prokop, E., Sikora, T. (2016). Postrzeganie innowacyjności oraz jej związku z sukcesem firmy przez kadrę menedżerską polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Marketing i Rynek, 8, 25–31.
3.Baranowska-Prokop, E., Sikora, T. (2017). Innovativeness and success perception of Polish small- and medium-sized international new ventures. Journal of International Studies, 3 (10), 134–146.
4.Danik, L., Kowalik, I. (2015). Success Factors and Development Barriers Perceived by the Polish Born Global Companies. Empirical Study Results. Journal of East European Management Studies, 3 (20), 360–390.
5.Duliniec, E. (2011). Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne. Gospodarka Narodowa, 1–2, 63–80.
6.Doryń, W. (2011). Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Dörrenbächer, Ch. (2000), Measuring Corporate Internationalization. A Review of Measurement Concepts and Their Use. Intereconomics, 3 (35), 119–126.
8.Glaum, M., Oesterle, M.J. (2007). 40 years of research on internationalization and firm performance: More questions than answers? Management International Review, 3 (47), 307–317.
9.Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
10.Ietto-Gillies, G. (1998). Different Conceptual Frameworks for the Assessment of the Degree of Internationalization: An Empirical Analysis of Various Indices for the Top 100 Transnational Corporations. Transnational Corporations, 1 (7), 17–39.
11.Karasiewicz, G. (2013). Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
12.Knight, G.A., Madsen, T.K., Servais, P. (2004). An inquiry into born global firms in Europe and the USA. International Marketing Review, 6 (21), 645–665.
13.Kowalik, I., Baranowska-Prokop, E. (2013). Determinanty powstawania i motywy ekspansji polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Gospodarka Narodowa, 4, 41–64.
14.Nowakowski, M. (1999). Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego. Warszawa: Difin.
15.Pera, B. (2017). Miary internacjonalizacji przedsiębiorstw – przegląd wybranych koncepcji i badań. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 19, 184–197.
16.Sleuwaegen, L., Onkelinx, J. (2010). Internationalization strategy and performance of small and medium size enterprises. Working Paper Research, National Bank of Belgium, 197.
17.Sullivan, D. (1994). Measuring the Degree of Internationalization of a Firm. Journal of International Business Studies, 2 (25), 325–342.
18.Wach, K. (2016). Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 10/1 (17), 109–126.