Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016
DETERMINANTY POZIOMU UBEZPIECZEŃ ROLNICZYCH
(Determinants of agricultural insurance)

Authors: Paweł Kobus
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Keywords: crop insurance stratified sampling logit regression
Year of publication:2016
Page range:12 (279-290)
Klasyfikacja JEL: C25 C83 G22 Q14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Despite a specific law obligation to insure at least 50% of the areas, only about 11% of the farmers insure crops . In order to identify the determinants of the crop insurance level in agriculture paper analysed the impact of variables characterizing the farmer: gender, age, education, declared attitude towards the risks and variables characterizing the farm: region of the country, type of production, economic size, of significant damage in the past. Based on a sample of 590 farms, using logistic regression, it was found that: the economic size, membership to the type of crop production, the location of the region 790 (Wielkopolska, Lower Silesia, Kujawy-Pomerania and Opole) and the existence of previous damage to crops had a positive impact on the probability of crops insurance.
Download file

Article file

Bibliography

1.Goraj, L., Malanowska, B., Osuch, D., Sierański, W. (2012). Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2012 roku. Warszawa: Polski FADN.
2.Greene, W.H. (1997). Econometric Analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
3.GUS (2014). Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. Warszawa.
4.Lumley, T. (2014). Survey: Analysis of Complex Survey Samples. R package version 3.30.
5.NIK (2014). Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,6847.pdf (6.10.2015).
6.R Core Team (2015). R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Pobrane: http://www.R-project.org/ (9.03.2015).
7.Stempel, R. (2013). Ubezpieczenie upraw polowych na terenie Polski północnej. Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, 47, 7–22.
8.Wicka, O. (red.). (2013). Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia. Warszawa: Wyd. SGGW.