Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.45-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45
Wybrane problemy roztropnego rozwoju cyfrowej polski

Autorzy: Jolanta Sala
Powiślańska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Halina Tańska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Matematyki i Informatyki
Słowa kluczowe: filozofia techniki selfizm robotyka transhumanizm
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (53-61)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Opracowanie poświęcone jest problemom związanym z rozwojem cyfrowym w Pol¬sce w kontekście filozofii, w szczególności filozofii techniki, oraz wcześniejszych badań prowadzonych przez autorki. W analizie przedstawiono problemy niedoro¬zwoju cyfrowego zidentyfikowane na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, a zweryfikowane w 2017 roku, a także obecne kierunki badań i implementacji sztucznej inteligencji. Kluczowym przesłaniem opracowania jest zwrócenie uwagi na potrzebę roztropnego rozwoju cyfrowej Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bańka, J. (1980). Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
2.Delvaux, M. (2016). Draft report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL). Committee on Legal Affairs, European Parliament 2014–2019, 31.05.2016.
3.Gigilewicz, E. (red.) (2012). Encyklopedia katolicka. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
4.Jaroszyński, P. (2003). Co to jest Zachód? W: P. Jaroszyński i in. (red.), Przyszłość cywilizacji Zachodu (s. 7–16). Lu¬blin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej.
5.Jaroszyński, P. i in. (red.) (2003). Przyszłość cywilizacji Zachodu. Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej.
6.Kharpal, A. (2017). Elon Musk: Humans must merge with machines or become irrelevant in AI age. Pobrano z: http:// www.cnbc.com/2017/02/13/elon-musk-humans-merge-machines-cyborg-artificial-intelligence-robots.html http://www.cnbc.com/2017/02/13/elon-musk-humans-merge-machines-cyborg-artificial-intelligence-robots. html (13.02.2017).
7.Kleiber, M. (2011). „Mądra Polska” – Dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości. Przedsię¬biorstwo Przyszłości, 2 (7), 64–85.
8.Nagórny, J. (2003). Cywilizacja miłości wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. W: P. Jaroszyński i in. (red.), Przyszłość cywilizacji Zachodu (s. 57–89). Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej.
9.Osiński, D. (2017). Transhumanizm – najważniejsze zagrożenie ludzkości. Nasz Dziennik, 13 lutego.
10.Redpath, P.A. (2003). 11 września 2001 i „duch” Awerroesa. W: P. Jaroszyński i in. (red.), Przyszłość cywilizacji Za¬chodu (s. 43–56). Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej.
11.Sala, J., Tańska, H. (2003). Poszukiwanie efektywności zastosowań systemów informatycznych. W: Z. Szyjewski, J.K. Grabara, J.S. Nowak (red.), Efektywność zastosowań systemów informatycznych. Warszawa–Szczyrk: Wy¬dawnictwo Naukowo-Techniczne.
12.Sala, J., Tańska, H. (2008). Quo Vadis Prometheus? Proceedings of the IEEE Conference on Human System Interaction HIS’08. Kraków.
13.Schwab, B. (2009). AI Game Engine Programming. Boston: Course Technology Cengage Learning.
14.Sowa, J.F. (2000). Knowledge Representation. Logical, Philosophical and Computational Foundations. Course Tech¬nology, Cengage Learning.
15.Szyjewski, Z. (red.) (2016). 35 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego (1981–2016). Warszawa: PTI.
16.Vitz, P. (2002). Psychologia jako religia. Kult samouwielbienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza LOGOS.
17.Witczak, H. (red.) (2000). Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei. Kielce: Wydaw¬nictwo Jedność.