Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209    OAI    DOI: 10.18276/sa.2015.7-12
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 7 2015
Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie terytorialnym

Autorzy: Marek Suchanek
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: korupcja samorząd terytorialny prawne i etyczne działania antykorupcyjne
Rok wydania:2015
Liczba stron:25 (233-257)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Korupcja jest zjawiskiem nagannym i powoduje wiele zagrożeń dla różnych dziedzin życia społecznego. Trzeba z nią walczyć i podejmować działania zwalczające przyczyny i uniemożliwiające istnienie korupcji zwłaszcza w instytucji powołanej, by dbać o dobro obywateli, czyli samorządzie terytorialnym. Szeroko opisane zostały skutki praktyk korupcyjnych. To właśnie z uwagi na te zagrożenia należy zajmować się problemem korupcji i szukać bardziej skutecznych metod przeciwdziałania temu zjawisku na poziomie samorządu terytorialnego. Społeczeństwo lokalne często uznaje, iż korupcja jest po prostu częścią rzeczywistości, w jakiej żyje i brak mu wiary w skuteczne instrumenty i metody walki z tym zjawiskiem. W tym kontekście szczególne znaczenie ma prawidłowo funkcjonujący system prawny. To jednak nie wszystko, gdyż pojęcie działalności antykorupcyjnej nie jest tożsame z pojęciem antykorupcyjnych uregulowań prawnych. Obejmuje ono swym zakresem także inne metody przeciwdziałania korupcji, takie jak organizacja urzędów samorządowych, promocja wzorców etycznych oraz programy wspomagające aktywizację społeczności lokalnych.