Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2019.11-06
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 11 2019
Auxiliary units of communes in rural areas – a few words on the functioning and financing of villages

Autorzy: Bartosz Namieciński
University of Szczecin
Słowa kluczowe: auxiliary unit of a commune village fund local government
Rok wydania:2019
Liczba stron:15 (69-83)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 236

Abstrakt

The aim of this article is to bring closer the issues related to the functioning of villages – auxiliary units of a commune characteristic for rural areas. The study indicates the legal basis for the functioning of these units, starting with the Constitution, through statutory acts, ending up with acts creating their legal position, that is statutes. The status of individual village authorities and the basic principles of their financing have also been discussed, often referring to the reality of the Gryfino commune. In addition, the opinion of legal scholars and commentators as well as the jurisprudence on the above issues has been taken into account.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.1. Augustyniak M., Status prawny jednostki pomocniczej gminy w sferze prawa prywatnego, “Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka” 2008, no. 3(12).
2.2. Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, K. Batko-Tołuć (ed.), source material of the website: https://siecobywatelska.pl/fundusz-solecki-w-pytaniach-i-odpowiedziach/ (1.12.2019).
3.3. Dolnicki B., Samorząd Terytorialny, 7th edition, Warsaw 2019.
4.4. Gołębiowska A., Zientarski P.B., Podstawy prawne działania gminnych jednostek pomocniczych, in: Sołectwo – studium prawnoustrojowe, A. Gołębiowska, P.B. Zientarski (eds.), Warsaw 2017.
5.5. Hadrowicz E., Implikacje prawne wokół statusu sołectwa w kontekście podmiotowości prawnej gminy. Dylematy i wyzwania, in: Sołectwo – studium prawnoustrojowe, A. Gołębiowska, P. B. Zientarski (eds.), Warsaw 2017.
6.6. Henni K., Biesiacki W., Pintara M., Funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego w latach 2010–2017. Analiza prawno-statystyczna i postulaty de lege ferenda, “Opinie i analizy” 2018, no. 38.
7.7. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warsaw 1998.
8.8. Maruszewska, I., Znaczenie funkcji sołtysa we współczesnej Polsce, “Rocznik Filozoficzno- Społeczny Civitas Hominibus” 2013, no. 18.
9.9. Niewiadomski Z., Grzelak W., Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem, Warsaw 1990.
10.10. Stych M., Wybrane zagadnienia prawne statutu gminy, jako aktu prawa miejscowego o charakterze ustrojowym, “Ius et Administratio” 2014, no. 4.