Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Śródlądowy transport wodny w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju

Autorzy: Jan Kulczyk
Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych, Politechnika Wrocławska

Emilia Skupień
Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych, Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: transport śródlądowy historia żeglugi perspektywy rozwoju żeglugi
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (59-70)
Klasyfikacja JEL: R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono historyczny zarys znaczenia transportu śr.dlądowego w systemie transportowym Polski. Wykazano, że od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku obserwuje się stały regres znaczenia tej gałęzi transportu w Polsce. Zasadniczy wpływ na taki stan, pr.cz zmian w strukturze podaży ładunk.w, ma degradacja dr.g wodnych, a szczeg.lnie Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW). Droga ta, kt.ra w przeszłości spełniała wymogi klasy III, obecnie na wielu odcinkach ma tylko parametry klasy II. Znaczącym elementem rozwoju śr.dlądowego transportu wodnego jest dostosowanie się tej gałęzi do nowych istniejących i rozwijanych technologii transportu, a zwłaszcza do transportu kontener.w. Transport ten jest możliwy nawet w obecnie występujących warunkach nawigacyjnych przy wykorzystaniu istniejącej floty.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Frühjahrssitzung (2015). Angenommene Beschlüsse (2015-I). ZKR Zentralkommission für Rheinschifffahrt. Europäische Kommission, Rotterdam 2015. Pobrane z: www.ccr-zkr.org (1.05.2016).
2.GUS (2014). Duży rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2014. Warszawa.
3.http://www.portofrotterdam.com (1.05.2016).
4.INBAT (2004). INBAT – Innovative Barge Trains for Effective Transport on Shallow Waters. V Program Ramowy UE, Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, ODRATRANS, Navicentrum 2002–2004.
5.Kompleksowe zagospodarowanie Odry i rzek Pomorza Zachodniego (1980). Warszawa: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Zagospodarowania Wisły.
6.Kulczyk, J. (2006). Niezawodność transportu śródlądowego na przykładzie ODW. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inland Shipping 2006. Szczecin: Akademia Morska w Szczecinie.
7.Kulczyk, J., Nowakowski, T., Skupień, E., Werbińska-Wojciechowska, S., Tubis, A. (2015). Analiza rentowności rewitalizacji i przywrócenia żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa–Gdańsk z uwzględnieniem aspektów technicznych i społeczno-gospodarczych, Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych, Raport Serii nr SPR 4/2015.
8.Kulczyk, J., Skupień, E. (2010). Uwarunkowania transportu kontenerów na Odrze. Zeszyty Naukowe Transport, 73, 61–77.
9.Lisiewicz, Kulczyk, J., Skupień E., Dziaduch, I., Kolanek, C., Kwaśniowski, S., Nowakowski, T., Restel, F., Stefurak, W. (2011). Logistyczne uwarunkowania transportu łamanego węgla w korytarzu transportowym Odrzańskiej Drogi Wodnej. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Raport Serii nr SPR-45/2011.
10.Marktbeobachtung (2014). Europäische Binnenschifffahrt, Marktbeobachtung 2014. Pobrane z: www.ccrzkr.org (1.05.2016).
11.Marktbeobachtung (2016). Europäische Binnenschifffahrt, Marktbeobachtung 2016. Pobrane z: www.ccrzkr.org (1.05.2016).
12.Planco (2007). Verkehrswirtschaftlicher und okologischer Vergleich der Verkehrstrager Strasse, Bahn und Wasserstrasse. PLANCO Consulting GmbH, Essen, November 2007. Pobrane z: http://www.planco.de (1.05.2016).
13.Renner, V., Bialonski, W. (2004). Technische und wirtschaftliche Konzepte für flussangepasste Binnenschiffe. Bericht, 1701.
14.Studium transportowe Wisła. Synteza (1979). Warszawa: Ministerstwo Komunikacji.
15.Wójcicki, J. (1995). Studium przystosowania rzeki Odry do europejskiego system dróg wodnych. Konferencja naukowo-techniczna: Szanse rozwoju dróg wodnych i żeglugi śródlądowej na tle polityki transportowej. Przełazy: SIiTK, Komitet Transportu PAN.
16.www.port.szczecin.pl (1.05.2016).