Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Monitorowanie emisji dwutlenku węgla w transporcie morskim jako pierwszy krok w kierunku redukcji emisji GHG z żeglugi

Autorzy: Magdalena Klopott
Katedra Logistyki i Systemów Transportowych, Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: monitorowanie emisji emisja dwutlenku węgla transport morski rozporządzenie MRV
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (41-50)
Klasyfikacja JEL: F64 K42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza system.w monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) danych dotyczących zużycia paliwa przez statki i emisji CO2, kt.re stanowią pierwszy krok w tr.jstopniowym podejściu do redukcji emisji GHG z żeglugi. Analizę przeprowadzono przy użyciu metody badania dokument.w oraz obserwacji uczestniczącej. Na wstępie kr.tko przedstawiono najnowsze dane dotyczące emisji CO2 z żeglugi międzynarodowej. W dalszej kolejności opisano wymagania przewidziane przez unijne rozporządzenie MRV, kt.re nakłada obowiązek monitoringu CO2 ze statk.w od początku 2018 roku, oraz etapy dla pierwszego okresu raportowania. Analogicznie przybliżono zasady systemu gromadzenia danych przygotowywanego przez IMO, kt.ry miałby obowiązywać od 2019 roku, oraz projekt zmian do załącznika VI konwencji MARPOL w postaci prawidła 22A. Wskazano na istotne wady unijnego systemu MRV oraz gł.wne r.żnice między systemami Unii Europejskiej i IMO, szczeg.lnie w zakresie udostępniania danych handlowych (np. praca przewozowa).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, K., Bows, A. (2012). Executing a Scharnow Turn: Reconciling Shipping Emissions with International Commitments on Climate Change. Carbon Management, 3 (6), 615–628. DOI: 10.4155/cmt.12.63.
2.Bazari, Z., Longva, T., Assessment of IMO Mandated Energy Efficiency Measures for International Shipping (MEPC 63/INF.2, 2011). Executive summary, 8.
3.IMO (2015). Third IMO Greenhouse Gas Study 2014. London.
4.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Włączenie emisji z transportu morskiego do unijnej polityki w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, COM(2013)479 final.
5.Nelissen, D., Faber J., (2014). Economic Impacts of MRV of Fuel and Emissions in Maritime Transport. Delft: CE Delft.
6.Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC.
7.MEPC (2016a). Report of the Marine Environment Protection Committee on its sixty-ninth session (IMO Docs MEPC 69/21).
8.MEPC (2016b). Further technical and operational measures for enhancing the energy efficiency of international shipping, Report of the Working Group (IMO Docs MEPC 69/WP.10)
9.Pojawa, B., Modzel, S., Grochowski, T., Michałowski, R. (2014). Aktualne uregulowanie prawne IMO w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez statki. Logistyka, 6, 1061–1069.
10.Rada Europejska (2014). Rada Europejska (23 i 24 października 2014 r.) ‒ Konkluzje, EUCO 169/14.
11.Shi, Y. (2016). Reducing Greenhouse Gas Emissions from International Shipping: Is it Time to Consider Market-Based Measures? Marine Policy, 64, 123–134.
12.Szelangiewicz, T., Żelazny, K. (2013). Poziom emisji CO2 jako kryterium projektowe współczesnych statków transportowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej „Transport”, 98.