Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
The cloud computing technology for future digital transport in Europe
(Technologia chmury obliczeniowej dla przyszłego cyfrowego transportu w Europie)

Autorzy: Jolanta Joszczuk-Januszewska
Gdynia Maritime University, Faculty of Navigation
Słowa kluczowe: transport cyfrowy chmura obliczeniowa i „big data” jednolity rynek cyfrowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (127-134)
Klasyfikacja JEL: O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Internet i technologie cyfrowe zmieniają nasz świat – w każdej dziedzinie i w każdym rodzaju działalności. Europa musi wkroczyć w epokę cyfrową i umożliwić wykorzystywanie możliwości świata cyfrowego zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. Dlatego Komisja Europejska (maj 2015) przedstawiła swoje szczegółowe plany dotyczące utworzenia jednolitego rynku cyfrowego (JRC), realizując tym samym jeden ze swoich najważniejszych celów. Strategia JRC będzie opierać się na trzech filarach, a jednym z nich jest maksymalizacja wzrostu gospodarczego generowanego przez europejską gospodarkę cyfrową. Wymaga to inwestycji w takie technologie, jak chmura obliczeniowa i duże zbiory danych. Tworzenie JRC jest najważniejszym priorytetem dla cyfryzacji transportu. Artykuł ma na celu przedstawienie zarysu wsparcia zaproponowanego przez dwie technologie – dużych zbiorów danych oraz chmury, a także nowych możliwości, jakie sektor transportu musi osiągnąć na rynku cyfrowego transportu w Europie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2015). A Digital Single Market Strategy for Europe. COM 192 final. Brussels.
2.Assunçăo, M.D. et al. (2015). Big Data computing and clouds: Trends and future directions. Journal of Parallel and Distributed Computing, 79–80, 3–15.
3.Cisco Inc. (2015). Cisco Global Cloud Index. Forecast and Methodology 2014–2019. Available at: www.ciscoknowledgenetwork.com/files/547_11-10-15-DocumentsCisco_GCI_Deck_2014-2019_for_CKN__10NOV2015_.pdf?PRIORITY_CODE.
4.Commission Staff Working Document (2015). A Digital Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence. SWD 100 final. Brussels.
5.Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2015). A Digital Single Market Strategy for Europe. COM 192 final. Brussels.
6.Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2016). ICT Standardisation Priorities for the Digital Single Market. COM 176 final. Brussels.
7.Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2016). European Cloud Initiative – Building a competitive data and knowledge economy in Europe. COM 178 final. Brussels.
8.Draft Report (2015). On the Digital Transport and Logistics Forum. 1st Plenary session Brussels, 1–2 July.
9.European Commission (2015a). A Digital Single Market for Europe: Commission sets out 16 initiatives to make it happen. Press release. Brussels, May 6.
10.European Commission (2015b). Digital Single Market Strategy: European Commission agrees areas for action. Press release. Brussels, March 25.
11.European Commission (2016a). European Cloud Initiative to give Europe a global lead in the data-driven economy. Press release. Brussels, April 19.
12.European Commission (2016b). European Commission launches EU–U.S. Privacy Shield: stronger protection for transatlantic data flows. Press release. Brussels, July 12.
13.Joszczuk-Januszewska, J .(2013). Importance of Cloud-Based Maritime Fleet Management Software. In: J. Mikulski (ed.), Telematics in the Transport Environment. 12th International Conference on Transport Systems Telematic, TST 2012. Katowice-Ustroń, 10–13 October (pp. 450−458). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
14.Joszczuk-Januszewska, J. (2012). The Benefits of Cloud Computing in the Maritime Transport. In: J. Mikulski (ed.), Telematics in the Transport Environment. 12th International Conference on Transport Systems Telematic, TST 2012. Katowice-Ustroń, 10–13 October (pp. 258−266). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
15.M.C. Today (2016). Top 10 Cloud Trends for 2016. Available at: www.mobilecomputingtoday.co.uk/1880/10-cloud-trends (22.07.2016).
16.RightScale (2016). State of the Cloud Report. Available at: www.rightscale.com/lp/2016-state-of-the-cloudreport.
17.Walker, J. (2015). Intelligent Transportation Systems. Report for Mobile. London: GSM Association.