Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.32-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 886 PTiL nr 32
Time reservation system of customs clearance – Ebooking Truck
(System rezerwacji czasu odprawy granicznej - Ebooking Tuck)

Autorzy: Marcin Klimek
Instytut Informatyki, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
Słowa kluczowe: e-usługi elektroniczna gospodarka odprawa celna e-cło
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (21-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatnich latach Służba Celna wprowadza coraz więcej innowacyjnych usług elektronicznych (e-usług) dla klientów (przedsiębiorców, spedytorów). Jednym z proponowanych rozwiązań jest system eBooking TRUCK, który udostępnia klientom możliwość elektronicznej rezerwacji terminu obsługi granicznej dla pojazdów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. W artykule przedstawione są podstawowe informacje dotyczącego tego usprawnienia, którego celem jest przede wszystkim skrócenie czasu odprawy ciężarówek (wyeliminowanie lub zmniejszenie kolejek przed przejściami granicznymi) i poprawa organizacji pracy służb granicznych. Zaprezentowana jest koncepcja systemu eBooking TRUCK, przesłanki do jego wdrożenia, zakres przesyłanych danych przez przedsiębiorców, zakres obsługi zgłoszeń przez funkcjonariuszy, architektura systemu i stosowane w nim sposoby komunikowania się z klientami (SMS, e-mail, CB Radio, tablice informacyjne, infokioski). Na koniec przedstawiona jest charakterystyka działań wdrożeniowych na podstawie pilotażu prowadzonego od 5 października 2015 roku na przejściach granicznych w Koroszczynie (Izba Celna w Białej Podlaskiej, granica polsko-białoruska) i w Grzechotkach (Izba Celna w Olsztynie, granica polsko-rosyjska).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boyer K., Hallowell R., Roth A., E-services: operating strategy – a case study and a method for analyzing operational benefits, “Journal of Operations Management” 2002, No. 20 (2).
2.Carter L., Belanger F., The utilization of e-government services: citizen trust, innovation and acceptance factors, “Information Systems Journal” 2005, No. 15 (1).
3.Klimek M., System elektronicznej rezerwacji odprawy celnej autokarów i busów (eBooking BUS), “Logistyka” 2015, No. 1.
4.Klimek M., Usługa “e-załączniki” – nowe rozwiązanie usprawniające odprawy celne, “Logistyka” 2014, No. 6.
5.Klimek M., Wybrane nowoczesne formy przekazu informacji wdrażane przez Służbę Celną, “Logistyka” 2015, No. 3.
6.Służba Celna 2020 – strategia działania na lata 2014–2020, “Wiadomości Celne” 2013, 10.
7.System eBooking TRUCK – Szkolenie dla administratorów lokalnych – dokument udostępniony dla uczestników szkolenia.
8.Śliwczyński B., Stajniak M., Jeleń I., Guszczak B., Kawecki T., Warunki i wymagania wdrożenia Projektu systemu elektronicznej rezerwacji obsługi granicznej samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski eBooking TRUCK wraz z uzasadnieniem biznesowym Projektu, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.
9.Śliwczyński B., Stajniak M., Jurkowska-Kubiak E., Jeleń I., Dębicki T., Foltyński M., Guszczak B., Analiza stanu aktualnego i opracowanie rekomendacji usprawnień z wykorzystaniem systemu eBooking TRUCK dla procesów obsługi samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2013.
10.The electronic customs implementation in the European Union, Eurobarometer Report, 2014, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_399_en.pdf (10.11.2015).
11.Web page of eBooking TRUCK system, http://www.e-booking.gov.pl (10.11.2015).
12.Web page of “e-Customs Program”, http://www.e-clo.gov.pl (01.11.2015).
13.Web page for PUESC service, https://www.puesc.gov.pl (10.11.2015).